Grad Križevci se povezao sa sustavom e-matice

Od danas građani Križevaca više ne moraju dostavljati isprave iz državnih matica poput rodnog lista, smrtnog lista ili domovnice, prilikom podnošenja zahtjeva, budući da se Grad Križevci povezao sa sustavom e-matice.

Zahvaljujući ovom povezivanju, Grad Križevci dobio je pravo uvida u državne matice pa navedene dokumente više neće potraživati od građana čime će se ubrzati procedura, a građani uštedjeti vrijeme i novac.

Ovo je još jedan od koraka napravljen u smjeru digitalizacije Gradske uprave Grada Križevaca. Prošle godine uspostavljen je sustav upravljanja dokumentima čime su unaprijeđeni poslovni procesi i rad uprave, uveden je elektronički potpis, a samim time smanjena je i potrošnja papira što je u skladu s trendovima očuvanja prirode i okoliša.

U sklopu nove stranice Grada Križevaca uveden je novi geografski informacijski sustav putem kojeg stanovnici mogu pristupiti podacima prostorno-planske dokumentacije, katastra i zemljišnih knjiga te vidjeti u kojim se zonama nalaze njihove čestice, kakvi su prostorni planovi na tom području kao i komunalne podatke. U sklopu ovog sustava implementirana je i aplikacija Popravimo.hr koja građanima omogućuje da u nekoliko koraka prijave problem ili neki nedostatak vezano uz prometnu ili komunalnu infrastrukturu ili javne objekte na području grada. (Grad Križevci)