Grad Lepoglava objavio 'Proračun u malom'

Grad Lepoglava i ove je godine pripremio malu publikaciju „Proračun u malom Grada Lepoglave za 2017. godinu“ kao sažetak najvažnijeg dokumenta kojeg svaka jedinica lokalne samouprave ima. Ovom publikacijom u formi vodiča želimo na razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva svih građana ovog grada.

Svjesni smo da nepovoljne gospodarske okolnosti u svakodnevnom okruženju utječu na život nas samih i naših obitelji, ali željeli bismo unatoč tome zajedno s Vama i dalje stvarati bolju Lepoglavu. Cilj nam je u 2017. godini očuvati postojeću financijsku stabilnost gradskog proračuna i izvršenje svih planiranih investicija. Postojeće gospodarske prilike uvjetuju kako visinu proračuna, tako i mogućnosti financiranja, ali usprkos tome i u 2017. godini zadržava se postojeći standard financiranja javnih potreba (sufinanciranje nabave udžbenika i prijevoza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva, naknade roditeljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, itd.).

Grad Lepoglava prepoznao je važnost ulaganja u društvenu i gospodarsku infrastrukturu kao nužan preduvjet razvoja, stoga će i u narednom razdoblju prioritetno nastaviti s ulaganjima u obrazovanje (dogradnja dječjeg vrtića u Lepoglavi), kao pokretačku snagu razvoja, s ciljem da postane konkurentna sredina koja svojim građanima osigurava visoku kvalitetu života i rada. Pored toga, naši najveći napori usmjereni su prema gospodarstvu gdje se nalaze i naši najveći projekti – Centar drvne tehnologije i Centar za posjetitelje – Centar pavlina.

Vrijedno je za istaknuti da je Grad Lepoglava među svega 5% gradova u Republici Hrvatskoj koji je u GONG-ovom istraži— vanju o transparentnosti rada i otvorenosti tijela lokalne i područne samouprave „LOTUS 2014.“ dobio ocjenu „izrazito transparentan“. Navedena nagrada čini nas izrazito ponosnima, ali nas ujedno obvezuje na stalno ulaganje u kvalitetu rada, jer zahtjevi koji se danas stavljaju pred javnu upravu ne traže samo izvrsnost u onome „što se radi“ već i „kako se radi“.

U konačnici, i ovaj Proračun u malom daljnji je korak ka transparentnijem vođenju Grada. Nadamo se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz gradskog proračuna te da možemo zajedno kroz Vaše prijedloge, ali i kritike, usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih građana ovog grada.

Vaš vodič kroz Proračun u malom možete pronaći na zasebnom dijelu gradske Internetske stranice ili jednostavnim klikom OVDJE. (Grad Lepoglava)