Grad Ozalj smanjio prireze sa 12 na 10 posto

Gradsko vijeće Grada Ozlja donijelo je odluku o smanjenju prireza porezu na dohodak za dva posto. Od 1. ožujka 2017. godine Ozljani će umjesto 12% plaćati 10% prireza na dohodak.

Obrazlažući ovaj prijedlog pred Gradskim vijećem, gradonačelnica Gordana Lipšinić rekla je kako su se ove godine, nakon što smo se u siječnju vidjelo kako se realiziraju proračunski prihodi, stekli su se uvjeti da si Grad to može priuštiti. 'Da, to je predizborno obećanje stranaka koalicije, koje nažalost nismo mogli ispuniti do sada, jer su se dva puta u ovom razdoblju, koje je iza nas, mijenjali zakonski propisi, koji su jedinicama lokalne samouprave i našem gradu, smanjili proračunske prihode. Jednostavno nije bilo moguće to ranije odraditi. Ono što Ozalj nije radio, nije zbog tih zakonskih izmjena povećavao prirez, već smo ga zadržali na istoj razini. U ovoj godini stekli su se uvjeti da možemo to i smanjiti i evo dva posto bit će za naše građane neko olakšanje', kazala je tada gradonačelnica Lipšinić.

Više možete pročitati u Odluci koja je objavljena u NN 12/2017. (Grad Ozalj)