Grad Pazin osigurava prehranu socijalno ugroženim osnovnoškolcima

Grad Pazin je, kao osnivač Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin, sa Zakladom „Hrvatska za djecu“, potpisaoUgovor o dodjeli financijskih sredstava za osiguranje prehrane djece u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Pazin. Projektom će se financirati podmirivanje troškova školske marende.

Pozivaju se roditelji djece koja pohađaju navedene osnovne škole, čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva (u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do zaključno 31. kolovoza 2016.) ne prelazi iznos od 2.000,00 kn, a pod uvjetom da se troškovi za osiguranje prehrane već ne financiraju iz drugih izvora, da se odazovu na ovaj poziv te da traženu dokumentaciju dostave školama najkasnije do 21. rujna 2016. godine.

Detaljni uvjeti, popis tražene dokumentacije te obrasci izjava nalaze se u niže navedenim prilozima.

poziv-roditeljima zhzd_prehrana_udfs_

prilog-3_20160902 zhzd_prehrana_udfs_

prilog-4_20160902

(Grad Pazin)