Grad Petrinja i ove godine osigurava besplatne udžbenike svim osnovnoškolcima

U Maloj vijećnici Grada Petrinje održan je radni sastanak gradonačelnika Grada Petrinje, Darinka Dumbovića s ravnateljima petrinjskih osnovnih škola.

Tema sastanka je bila sufinanciranje Grada Petrinje besplatnih udžbenika za sve učenike petrinjskih osnovnih škola. Na sastanku je zaključeno da sve osnovne škole trebaju što hitnije izraditi popise udžbenika koje treba nabaviti po razredima, te utvrditi koliki je iznos ukupnih sredstava (svatko za svoju školu), nabavu udžbenika/natječaj treba sporazumom prebaciti na županiju s naznakom Grada Petrinje kao izvora sufinanciranja.

Naime, Grad svake godine na neki od načina sufinancira udžbenike za osnovnoškolce, a ovo je bio uobičajen radni sastanak na kojem je pokrenut ovogodišnji proces. Slijede dogovori na relaciji Županija-Grad te će ubrzo biti poznata potrebna sredstva koja će i ove godine omogućiti besplatne udžbenike.

Slijedeći će se zajednički sastanak svih nazočnih održati za mjesec dana sa predstavnicima Upravng odjela Grada Petrinje za EU fondove i razvoj i PETRE (razvojne agencije).

(Grad Petrinja)

Darinko Dumbović