Grad Poreč sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje svojim umirovljenicima

Nakon što je prošle godine aktivnost sufinanciranja dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima Poreča vrlo uspješno provedena, Grad Poreč-Parenzo je u Proračunu za 2017. godinu planirao sredstva za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: DZO) umirovljenicima u 2017. godini.

Tko ostvaruje pravo na sufinanciranje?

Pravo na sufinanciranje ostvaruju umirovljenici koji imaju hrvatsko državljanstvo, prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo i sklopljenu ili obnovljenu policu DZO za 2017. godinu.  Pravo ne ostvaruju umirovljenici koji osim mirovine ostvaruju i prihode od redovnog radnog odnosa, kao i umirovljenici koji ostvaruju pravo na plaćanje premije DZO na teret državnog proračuna. Pod pojmom redovni radni odnos podrazumijeva se radni odnos na neodređeno ili određeno vrijeme, za koji je zaključen ugovor o radu ili izdano odgovarajuće rješenje o tome.

Na teret državnog proračuna pravo na plaćanje premije DZO ostvaruju:

- osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima,

- osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,

- osigurane osobe darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,

- osigurane osobe dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci) i s više od 25 davanja (žene),

- osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji mjesečno iznosi do 1.516,32 kune, za samce do 1.939,39 kuna.  

Grad Poreč-Parenzo sufinancirat će DZO sufinanciranjem premije s iznosom od najviše 35 kuna mjesečno, odnosno najviše s iznosom od 420 kuna. Osnova za sufinanciranje DZO je sklopljena ili obnovljena polica DZO. Iznos s kojim će Grad Poreč-Parenzo sufinancirati DZO isplaćuje se, u pravilu, umirovljeniku na njegov tekući račun, ali se može isplatiti i njegovom punomoćniku, ako je tako određeno u punomoći ili skrbniku ukoliko je rješenjem Centra za socijalnu skrb Poreč ili odobrenjem Centra tako određeno.  

Predavanje zahtjeva

Postupak za ostvarivanje prava pokreće se podnošenjem zahtjeva uz koji je podnositelj dužan priložiti sljedeće: Svi podnositelji:

- dokaz o državljanstvu:  presliku osobne iskaznice ili domovnice,

- dokaz o prebivalištu na području Grada Poreča-Parenzo:  presliku osobne iskaznice ili uvjerenje Policijske postaje Poreč, ne starije od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva,

- dokaz o mirovini:  presliku odreska od mirovine ili drugi odgovarajući dokaz o mirovini,

- izjavu da osim mirovine ne ostvaruje i druge prihode od redovnog radnog odnosa,

- presliku iskaznice tekućeg računa,

- po potrebi i drugi dokazi.

Ako podnositelj zahtjeva ima skrbnika ili punomoćnika:

- presliku rješenja o skrbništvu,

- punomoć u izvorniku.    

Prikupljanje dokumentacije i zahtjeva vršit će se u kancelarijama Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu na adresi Poreč, Obala maršala Tita 4 (prizemlje desno od ulaza), ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 11 sati i utorkom od 12 do 15 sati na sljedeći način:

-          umirovljenicima s mirovinom do 2.000,00 od 2. do 13. listopada,

-          umirovljenicima s mirovinom od 2.000,01 do 2.500,00 od 16. do 27. listopada

-          umirovljenicima s mirovinom od 2.500,01 do 3.000,00 od 30. listopada do 10. studenog

-          umirovljenicima s mirovinom od 3.000,01 do 3.500,00 od 13. do 24. studenog

-          umirovljenicima s mirovinom od 3.500,01 do 4.000,00 od 27. studenog do 1. prosinca

-          umirovljenicima s mirovinom od 4.000,01 do 5.000,00 od 4. do 8. prosinca

-          umirovljenicima s mirovinom od 5.000,01 na više od 11. do 15. prosinca.  

Mole se umirovljenici da se pridržavaju određenih termina. Informacije se mogu dobiti  u gore navedene radne dane osobno ili na telefon kod službenica Ire Kocijančić (052) 634 321 i Tanje Brčić (052) 431 827, javljaju iz Grada. (Grad Poreč)