Grad Pula povećao efikasnost naplate potraživanja

Prema podacima godišnjeg izvještaja za 2016. godinu o stanju nenaplaćenih dospjelih potraživanja koje je Grad Pula danas objavio na službenim web stranicama, dug građana i pravnih osoba po izvornim prihodima prema Gradu Puli, komunalnim trgovačkim društvima i javnim ustanovama, u odnosu na izvješće iz 2015. godine, smanjen je za 9 posto, odnosno sa 139 milijuna kuna na 126,5 milijuna kuna.

Na dan 31. prosinac 2016. godine, ukupna potraživanja prema Gradu Puli iznose 93,6 milijuna kuna, a ako se tom iznosu odbije 7,9 milijuna kuna naknade za uređenje voda i PDV koja nisu prihod Grada, ukupna dospjela potraživanja Grada Pule iznose 85,7 milijuna kuna. Ovaj iznos Graduduguje 13.826 građana, u iznosu od 40,4 milijuna kuna, dok 1.668 pravnih osoba duguje 45,2 milijuna kuna.

„Stanje potraživanja, koje kao Grad objavljujemo svakih šest mjeseci, jasno pokazuje da cjelokupni sustav bilježi konstantno smanjivanje iznosa potraživanja prema Gradu. Takav je trend posljedica sve boljeg i efikasnijeg sustava naplate. Dospjela potraživanja svedena su na zavidno nisku razinu, rezultati su itekako vidljivi i kvalitetna su podloga za planiranje svih budućih aktivnosti“, istaknuo je pulski gradonačelnik Boris Miletić. „Nije slučajno da je Pula grad s najvećim brojem poduzetnika u Hrvatskoj u odnosu na radno sposobno stanovništvo jer smo upravo mi kao Grad dužni stvoriti sve pretpostavke za razvoj dobre poduzetničke klime, a tome svakako pridonosi i otvoreno, transparentno i efikasno poslovanje naše gradske uprave“, naglasio je Miletić i dodao kako će se praksa javnog objavljivanja stanja potraživanja nastaviti i dalje jer na taj način svi zainteresirani građani mogu pratiti rad gradske uprave, trgovačkih društva i javnih ustanovama.

U proteklih godinu dana cjelokupni sustav Grada Pule uspio je smanjiti potraživanja za više od 12 milijuna kuna. S ciljem brže i efikasnije naplate potraživanja, 2010. godine formiran je Tim za dospjela, a nenaplaćena potraživanja koji je do danas taj dug smanjio za 63,5  milijuna kuna.

Građani i pravne osobe, uz dugovanja prema Gradu Puli, s 31. prosincem 2016. godine duguju i tvrtkama u vlasništvu Grada 56,4 milijuna kuna, a javnim ustanovama 1,8 milijuna kuna. Kada se od dospjelih potraživanja u poslovnim knjigama trgovačkih društava odbije 17,3 milijuna kuna prolaznih stavki, fizičke i pravne osobe duguju pulskim trgovačkim društvima za njihove izvorne prihode 39,1 milijuna kuna. Prolazne stavke su, primjerice, potraživanja sredstava kroz naknade za izgradnju komunalne infrastrukture koja nisu prihodi trgovačkih društva koja ih prikupljaju putem svojih računa, kako za druga komunalne tvrtke tako i za tvrtke izvan sustava Grada Pule.

Podaci se objavljuju zbirno i bez navođenja podatka o dužnicima budući da je Ministarstvo financija stava da prema odredbama Općeg poreznog zakona jedinice lokalne samouprave nisu ovlaštene objavljivati popis dospjelih i nenaplaćenih dugova u drugom obliku. (Grad Pula)