Predstavljen novi projekt

Supetar kreće u ozbiljnu bitku protiv epidemije pretilosti djece

Prema analizi podataka o kretanju pretilosti među djecom u zadnjih deset godina, u osnovnim školama u Splitu, Sinju, Imotskom, na Braču, Hvaru i Visu ima između 10 i 12 posto pretile djece, a posljednjih godina njihov broj raste, i to najviše kod djece na otoku Braču, gdje je više od 20 posto pretile djece

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković i njezin tim u Splitu su prezentirali novi gradski projekt - 'Kako zaustaviti epidemiju pretilosti kod djece'.

Naime, navode, početkom godine u medijima su izašli zabrinjavajući rezultati mjerenja školske djece. Prema analizi podataka o kretanju pretilosti među djecom u zadnjih deset godina, u osnovnim školama u Splitu, Sinju, Imotskom, na Braču, Hvaru i Visu ima između 10 i 12 posto pretile djece, a posljednjih godina njihov broj raste, i to najviše kod djece na otoku Braču, gdje je više od 20 posto pretile djece.

Navedeni podaci su bili povod većeg angažmana Grada Supetra kako bi pronašli rješenje za zaustavljanja porasta pretilosti u dječjoj dobi.

Kako bi smanjili dječju pretilost i poboljšali zdravlje djece u Supetru i na otoku Braču, supetarske gradske vlasti osnovat će radnu skupinu zaduženu za prevenciju epidemije pretilosti. Uz daljnje prikupljanje znanstvenih podataka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Grad će izraditi posebne edukativne materijale za trudnice, predškolce i čitavu školsku populaciju, te organizirati radionice na kojima će stručnjaci govoriti o zdravoj i primjerenoj prehrani i tjelesnim aktivnostima. Također, planiraju pripremiti projekte kojima bi mogli aplicirati za sredstva iz EU fondova za programe prevencije i borbe protiv dječje pretilosti.

'Briga za djecu je naš prioritet i samo je nastavak politike koja se kontinuirano provodi u mom mandatu. Sigurni smo u uspjeh projekta jer smo imali sreću da na njemu surađuju najbolji u struci dok će znanstvena istraživanja i njihovi rezultati biti presudni u pronalasku uspješnog puta za djecu, obitelji i da će već narednih godina mjerenja djece pri sistematskom pregledu pokazati kako su roditelji shvatili ozbiljnost problema', kaže gradonačelnica Marković i podsjeća na istraživanje gradonačelnik.hr-a po kojemu je Supetar u top deset gradova po ulaganju u zdrav i sportski duh svojih građana, tj. četvrti grad u Hrvatskoj koji izdvaja 18% proračuna za sport i rekreaciju (u kategoriji malih gradova). (gradonačelnik.hr)