Grad Sveta Nedelja uključio se u program „Kreditom do uspjeha 2014.“

Grad Sveta Nedelja uključio se u program „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1.- Kreditom do konkurentnosti sukladno odredbama Ugovora o provedbi Programa kojeg su zaključili Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagrebačka županija i poslovne banke i Ugovora o načinu provedbe programa kojega su zaključili Zagrebačka županija i poslovne banke.

 

Cilj uključivanja Grada Svete Nedelje u Program je unapređenje financiranja razvoja malog i Srednjeg poduzetništva, očuvanje poslovanja, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta putem sufinanciranja kamata na poduzetničke kredite poduzetnicima koji ulažu na području Grada Svete Nedelje.

 

Grad Sveta Nedelja subvencionirati će kamatu poduzetnicima koji ulažu na području grada Svete Nedelje neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu poduzetnika, te neovisno o datumu zaključenja ugovora prema Programu, a prema sljedećim uvjetima:

  • maksimalno do 2 postotna poena za projekte iz proizvedne djelatnosti

  • maksimalno do 1 postotni poena projekte uslužne djelatnosti

 

Ukoliko će zbroj subvencioniranih dijelova kamate Ministarstva, Županije i Grada iznositi više od iznosa ukupno utvrđene redovne kamate Banke, Grad će sudjelovati u subvenciji dijela kamate na poduzetničke kredite samo u dijelu koji preostane kada se od ukupno utvrđene redovne kamate oduzmu subvencije Županije i Ministarstva. (Grad Sveta Nedelja)