Grad Trogir dobio EU sredstva za organiziranje konferencije o zaštiti okoliša

Grad Trogir dobitnik je sredstava iz EU fondova za realizaciju međunarodnog projekta pod nazivom „ ECOEU – The European Ecology Protection Twinning Project „. Grad Trogir je izradio i aplicirao projekt na EU fondove u rujnu prošle godine, te je nakon postupka evaluacije objavljeno da je navedeni projekt među 5 najbolje rangiranih projekata od preko 500 apliciranih projekata širom Europe. U okviru realizacije ECOEU projekta Grad Trogir, kao nositelj projekta organizirat će u rujnu međunarodni kongres na kojem će sudjelovati preko 300 sudionika iz 10-ak Europskih Gradova, a troškove - oko 25 tisuća eura, pokrit će u cijelosti EU.

ECOEU projekt je posvećen prilikama i izazovima u managementu i zaštiti okoliša, podizanju znanja i svijesti o važnosti očuvanja okoliša, te aktivnom uključivanju građana u upravljanje i procese donošenja odluka. Projekt se financira sredstvima iz Programa Europa za Građane.
Opći cilj projekta je poboljšati javnu uporabu i održivo upravljanje zaštitom okoliša kroz aktivno uključivanje građana i interesnih skupina u donošenju odluka, te identificiranje prioritetnih problema. Kroz predviđene projektne interaktivne aktivnosti ovaj projekt će za specifičan cilj imati poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje mogućnosti društvenog i međukulturnog angažiranja i volontiranja na razini Unije. Također će se značajan naglasak staviti na podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša i aktivnog uključivanja građana u navedeno područje.

Kroz kreativne interaktivne projektne aktivnosti, radionice, predavanja, a osobito kroz izravna iskustva na terenu i ekološke akcije i dr. građani i struka imati će priliku da bolje razumiju mehanizme za stvaranje politika EU-a, strategije, te kako iskoristiti dostupne alate za ostvarenje ciljeva i budućeg privlačenja sredstava iz EU fondova za infrastrukturne projekte u Gradu Trogiru i partnerskim Gradovima iz područja zaštite okoliša.

Jedna od horizontalnih značajki ovoga projekta će svakako biti izgradnja međunarodne platforme koja će podržavati lokalne vlasti da se uključe u prekogranično umrežavanje, poticanje integracije organizacija civilnog društva i volontera, prepoznavanje značaja prekogranične suradnje između organizacija i institucija u partnerskim gradovima.

Ovaj projekt je od ključnog značaja za Grad Trogir prvenstveno iz razloga što će u kontekstu privlačenja novca iz EU fondova postaviti smjernice i kreirati operativni plan, temeljem čega će se krenuti u razradu projektnih mogućnosti, kako bi se identificirani prioritetni problemi u Gradu Trogiru iz područja zaštite okoliša počeli financirati sredstvima iz EU fondova.

Međunarodno priznati stručnjaci i dužnosnici EU institucija sudjelovati će u projektu i predstaviti će moguća modelska rješenja za privlačenje sredstava iz EU fondova za potrebe zaštite okoliša u Gradu Trogiru ( kao što su deponij, reciklažna dvorišta, obnovljivi izvori energije i slično ).

ECOEU projekt će tijekom svoje realizacije uključiti građane kao aktivne sudionike u sljedećim područjima: Promicanje odgovornog odnosa prema zaštiti okoliša, sudjelovanje u održivom upravljanju , razvijanje pilot EU akcije volontera za održivu zaštitu okoliša, jačanje osjećaja aktivnog građanstva EU.

U projektne aktivnosti u Trogiru sudionici ( institucije i organizacije, srednjoškolci i studenti, građani, stručnjaci, profesionalci, interesne skupine i dionici ) će biti uključeni u :
Predavanja, radionice i sastanke-gdje će učiti o relevantnim EU politikama, te kako utjecati na njih
Podizanje svijesti i ekološke akcije- kako bi doživjeli društveni angažman
Izrada strateških i operativnih dokumenata, akcijskih planova, alata i smjernica za buduće djelovanje i projekte.

Europska Ekološka Federacija će također biti uključena u realizaciju ovoga projekta u Trogiru. (Grad Trogir)