Financiranje projekata od interesa za opće dobro

Grad Vodnjan za projekte udruga u ovoj godini izdvojio 900 tisuća kuna

U gradskoj vijećnici Grada Vodnjana u srijedu su potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge civilnog društva na području Grada Vodnjana za 2016. godinu.

Gradonačelnik Klaudio Vitasović ugovore je potpisao sa predstavnicima 36 udruga za ukupno 45 programa, projekata, manifestacija i aktivnosti, u ukupnom iznosu od 899.839,66 kuna.

Područja koja će se financirati sredstvima iz gradskog proračuna obuhvaćaju: kulturu, razvoj civilnog društva, predškolski odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvo, poljoprivredu, turizam i zaštitu okoliša.

Najviše sredstava, 429.700,00 kuna, Grad je odobrio za projekte iz područja kulture poljoprivrede 300.000,00. Za područje razvoja civilnog društva izdvojeno je 29.000,00 kuna, za predškolski odgoj i obrazovanje 40.000,00, za razvoj socijalne skrbi i zdravstva 48.500,00, turizam 23,000,00 i za zaštitu okoliša 29.639,66 kuna.

'Ove smo godine krenuli s novim načinom financiranja udruga pružajući financijsku potporu programima, projektima, manifestacije i aktivnosti koje udruge planiraju realizirati u ovoj godini. Raspisali smo natječaj na koji su udruge prijavile svoje programe i projekte, izvršili bodovanje i rangiranje udruga koje su zadovoljile uvjete natječaja te nakon toga, na temelju rezultata, raspodijelili ukupno 899.839,66 kuna osiguranih u gradskom proračunu za potporu udrugama', pojasnio je gradonačelnik Vitasović.

Budući da je riječ o novom načinu financiranja udruga, prije samog raspisa natječaja Grad je organizirao edukativne radionice i predavanja na kojima su članovi udruga upoznati s novim načinom financiranja njihova rada učeći pri tom i kako napisati programe i projekte koje će moći prijaviti ne samo na gradski već i na druge natječaje.

'Zadovoljan sam što su udruge prepoznale i iskoristile tu mogućnost i kandidirale se na natječaj Grada Vodnjana-Dignano i tako dobile sredstva za rad i zato čestitam svim udrugama koje su ostvarile financiranje iz gradskog proračuna te svim predstavnicima i članovima udruga želim uspješan daljnji rad i nastavak suradnje sa Gradom', istaknuo je gradonačelnik Vitasović. (Grad Vodnjan)