Gradonačelnici kreću u političko lobiranje za bolji zakon o komunalnom gospodarstvu

Vladin prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu koji je prošao prvo saborsko čitanje u Udruzi gradova smatraju nestručnim, potpuno neprihvatljivim i pogubnim za funkcioniranje lokalne samouprave, te inzistiraju da ih se uključi u izradu konačnog prijedloga

Predsjedništvo Udruge gradova, koje čini 41 gradonačelnik (po dva iz svake županije, plus Grad Zagreb) održalo je u srijedu u Zagrebu konstituirajuću sjednicu na kojoj se, osim o internim pitanjima iz domene djelovanja same Udruge, raspravljalo o dva aktualna i za lokalnu samoupravu izuzetno bitna zakona – o POS-u, te o komunalnom gospodarstvu.

Oba prijedloga izazvala su čitav niz kritika i primjedbi, a posebno nezadovoljstvo i ogorčenost u gradonačelničkim redovima izaziva Vladin prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu koji je prošao prvo saborsko čitanje, a kojeg oni smatraju nestručnim, potpuno neprihvatljivim i pogubnim za funkcioniranje lokalne samouprave. Gradonačelnici stoga, neovisno o svojoj stranačkoj pripadnosti, najavljuju zajedničku i jedinstvenu akciju političkog lobiranja kako bi se do 2. čitanja ovaj prijedlog radikalno popravio i došlo do rješenja koje će braniti dignitet lokalne samouprave, te inzistiraju da Vlada uvaži njihove primjedbe koje su već iznijeli na ovaj prijedlog.

Ključne zamjerke gradonačelnika idu na sam proces izrade zakona kojeg drže netransparentnim i u kojeg je Vlada, umjesto Udruge gradova koja bi trebala biti glavni partner i sudionik u pripremi zakona koji je ključan za funkcioniranje lokalne samouprave, uključila HUP. Gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj pita se stoga je li riječ o najavi privatizacije komunalnih usluga, te upozorava da je to trend koji zapadne zemlje napuštaju jer je doveo do niza problema, poskupljenja usluga za građane a snižavanja kvalitete usluge. Gradonačelnici su naime ogorčeni zbog izdvajanja pogrebne djelatnosti, vodoopskrbe i djelatnosti prikupljanja otpada u druge zakone, upozoravaju kako je to pogubno za gradove jer su to temeljno komunalne djelatnosti o kojima ovisi funkcioniranje gradova, a najžešće kritike je iznio gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel pitajući tko su ljudi koji su izradili tako nestručan i loš zakon. 'Zar nije dovoljno što nam uzimate novce, a sad nam grickate i supstrat od kojeg živimo', poručio je Obersnel Vladi.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković također se protivi ovakvom prijedlogu i upozorava da su komunalna poduzeća kičma funkcioniranja gradova te da izuzimanje dijela usluga iz njihove nadležnosti dovodi u pitanje razinu usluge, što je pak pitanje odgovornosti prema građanima. Gradonačelnici stoga poručuju kako komunalno gospodarstvo treba ostati jedinstvena djelatnost u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Što se pak tiče dijela zakona koji se odnosi na širenje ovlasti komunalnih redara i uvođenje 'gradske policije', o čemu smo ranije već pisali, o tome se u srijedu nije pretjerano raspravljalo. Predsjednik Udruge gradova i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk tek je Vladi spočitnuo da su na komunalne redare spustili odgovornosti i obveze iz područja koja pokriva sedam ministarstava, od poljoprivrede, do zaštite životinja i okoliša, dok je Obersnel konstatirao da bi redarima, sudeći po opsegu posla, trebalo dati odjela supermena, jer je nemoguće obaviti sve ono što im se stavlja u zadaću.

Nezadovoljni su članovi Predsjedništva Udruge gradova i nacrtom prijedloga zakona o POS-u, posebno dijelom u kojem se predviđa poticana stanogradnja za deficitarna zanimanja, odnosno javne službenike, tj. zaposlene u zdravstvu, školstvu i kulture. Gradonačelnici, naime, smatraju kako će prijedlog POS-a za javne službenike izazvati revolt i negativne reakcije javnosti koja ih već sada doživljava kao 'uhljebe', dok je odgovor Ministarstva kako ne vjeruju da će netko negativno reagirati ako će se liječnicima, medicinskim sestrama ili profesorima na ovaj način omogućiti rješavanje stambenog pitanja, te ih tako zadržati.

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak rekao je kako Grad Bjelovar planira pokrenuti svoj POS kojim bi pomogli rješavanje stambenog pitanja mladim ljudima koje žele zadržati u gradu. Iskoristili bi sada neiskorišteno gradsko zemljište na kojem bi se moglo sagraditi 50 kuća, a već su stupili u kontakt s bankama i lokalnim građevinarima. Model još treba razraditi, no Hrebak je uvjeren kako mogu biti jeftiniji od države. Svoj model POS-a pokreće i Grad Virovitica i pritom se fokusiraju, istaknuo je gradonačelnik Ivica Kirin, na mlade obitelji (do 45 godina) sa djecomkojima će ponuditi besplatno zemljište i oslobađanje od plaćanja doprinosa. Trenutno, kaže Kirin, provode anketu među građanima kako bi vidjeli koliki je interes za ovaj program i koliko građana na koje ciljaju žele stan, a koliko bi kuću. Što se tiče Vladinog prijedloga, Kirin je skeptičan i također se protivi ciljanju na određenu skupinu, koju bi javnost mogla doživjeti kao 'uhljebe', već predlaže da se razradi program za zadržavanje i rješavanje stambenog pitanja mladih, a da se sindikate potakne da pokrenu svoje programe za svoje ciljane profesije.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković iznio je primjer dubrovačkog modela POS-a po kojem će se graditi 120 stanova koji će se prvih deset godina dati u najam po 1.500 kuna, nakon čega će ih se moći i otkupiti po cijeni od 1.300 eura po kvadratu, s tim da će troškovi najamnine biti uračunati u cijenu. Osim toga, Grad Dubrovnik već subvencionira podstanarstvo za 150 svojih građana, a upravo oni moći će se prijaviti i za POS. Inače, Franković je također protiv ciljanog POS programa za javne službenike jer, primjerice, Grad Dubrovnik već sad dijeli stanove liječnicima, a kronično mu nedostaje kuhara i konobara. (gradonačelnik.hr)

 

 

Udruga gradova