PRONATALITETNA POLITIKA I POMOĆ OBITELJIMA

Potpore za novorođenčad u Novom Marofu

Grad Novi Marof i u ovoj godini nastavlja s provođenjem odluke prema kojoj pravo na 
jednokratnu novčanu potporu za novorođeno prvo dijete imaju roditelji ili samohrana majka u 
iznosu od 1.000,00 kuna, a za drugo i svako naredno dijete, novčana potpora se povećava za 
500,00 kuna po djetetu. Tako je jutros dodijeljeno 13 jednokratnih pomoći za novorođene 
bebe na području Grada Novog Marofa u ukupnom iznosu od 21.000,00 kuna. 
Na ovaj način gradska vlast unatoč težoj financijskoj situaciji brine o pronatalitetnoj politici i 
pomaže obiteljima s novorođenom djecom. 
Drago mi je vidjeti mlade roditelje u ovolikom broju. Demografska slika na području Grada 
nije loša, iako bismo voljeli da beba imamo što više. Grad se maksimalno uključuje u skladu 
sa svojim mogućnostima, a briga za naše najmlađe, mlade, ali i socijalno ugroženu skupinu 
građana, svakako je jedan od naših prioriteta. To dokazuju i izdašna gradska davanja koja 
sežu i do 750.000,00 kuna godišnje“, izjavio je gradonačelnik Siniša Jenkač. (Grad Novi Marof)