Gradu Karlovcu 220 tisuća kuna za prilagodbu osobama s invaliditetom

​Gradu Karlovcu je na natječaju Ministarstva branitelja za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom odobreno sufinanciranje dva projekta. Za projekt „Prilagodba gradskog pothodnika osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti“ odobreno je sufinanciranje od 173.438,50 kuna (ukupna vrijednost projekta je 1.180.698,75 kuna), a za projekt „Prilagodba sanitarnog čvora osobama s posebnim potrebama u upravnoj zgrada Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Karlovac“ odobreno je sufinanciranje od 50.000,00 kuna (ukupna vrijednost projekta je 121.912,38 kuna). U Pothodniku se prilagodba odnosi na uređenje sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te osiguranje pristupačnosti pothodnika izvedbom koso podiznih platformi na sva četiri ulaza / izlaza. Koso podizne platforme će biti montirane na postojeće stepenice, odnosno bočna skošenja uz stepenice. Parkirni položaj platforme biti će u pothodniku, a moći će ih koristiti samo osobe smanjene pokretljivosti uporabom ključa. Projektom „Prilagodba sanitarnog čvora osobama sa posebnim potrebama u upravnoj zgrada Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Karlovac“ nastavlja se prilagodba zgrade Gradske uprave osobama s invaliditetom, te će se tako nakon ugradnje dizala postojeći sanitarni čvor za stranke u prizemlju zgrade prilagodi i za osobe s invaliditetom, te unisex sanitarni čvor za ostale stranke koje dolaze u Gradsku upravu, a sve u skladu sa Idejnim rješenjem izrađenim od strane tvrtke „Agora d.o.o., te posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite kulturnih dobara. (Grad Karlovac)