Vukovaru najviša potpora Ministarstva graditeljstva

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević posjetio je Vukovar kako bi u Palači Srijem dodijelio 17 odluka kojima resorno Ministarstvo sufinancira projekte unapređenja komunalne infrastrukture u 16 općina i gradu Vukovaru.

Ukupna vrijednost projekata iznosi preko 6,8 milijuna kuna od kojih Ministarstvo sufinancira 2,6 milijuna kuna, što je znatno povećanje u odnosu na 2015. kada je Ministarstvo u ove svrhe izdvojilo 128 tisuća kuna za 4 projekta.

- U komunalnu infrastrukturu najviše se ulaže u našim najvećim regionalnim središtima, a manjasredišta ostaju zakinuta. Naše ministarstvo ovo je prepoznalo kao problem i nastojimo odvojiti što je više moguće sredstava kako bi jedinicama lokalne i regionalne samouprave pomogli da se komunalni standard, koliko je to moguće, izjednači na području cijele Lijepe naše. Stoga smo taj iznos sa prošlogodišnjih šest milijuna kuna podigli ove godine na 30, a iduće ćemo ga podići na 100 milijuna kuna. Na taj način možemo postići da se komunalni standard izjednači napodručju cijele Hrvatske što može doprinijeti ostanku stanovništva na našem području. Rekao bih da je apsurdno da je ova županija, kao jedna od nerazvijenijih, protekle godine za komunalnu infrastrukturu dobila manje od 200.000 kuna, dok je npr, Varaždinska dobila čak nekoliko milijuna kuna, rekao je ministar Kuščević.

Najveći iznos sredstava, odnosno 338.000 od maksimalnih 400.000 dobio je Grad Vukovar za projekt izgradnje javne rasvjete u dijelu ulice Dragutina Renarića i Josipa Runjanina. - Ovo pokazuje senzibilnost prema gradu heroju, ali i da naši ljudi kvalitetno rade jer je naš projekt ocijenjen kao najkvalitetniji pa smo dobili i najveći iznos sredstava, rekao je zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček zahvalivši ministru na odobrenim sredstvima.

- Nadam se da će naši načelnici i gradonačelnici pametno iskoristiti taj novaci podići komunalni standard u svojim mjestima.ja im želim puno uspjeha pri tome, rekao je predsjednik Županijske skupštine Antun Toni Žagar koji je biodomaćin događanja.

Odluke su, osim Gradu Vukovaru dodijeljene i općini Andrijaševci, Cerna, Drenovci, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušica, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Štitar, Vođinci, Vrbanja i Vukovar.

Ministarstvo je ujedno dodijelilo i sredstva za izradu prostornih planova Vinkovaca i Županje. (Grad Vukovar)