Grubišno Polje: 170 tisuća kuna za nove sprave za dječja igrališta i tribine za Bilogorčev stadion

Grad Grubišno Polje nabavio je nove sprave za dječja igrališta i tribine za Bilogorčev stadion, za što je ukupno uloženo gotovo 170 tisuća kuna.

–Grad Grubišno Polje je prijatelj djece. Ako želimo zadržati tu titulu, moramo investirati. Tako svake godine investiramo u dječja igrališta i pokušavamo da ta dječja igrališta budu kvalitetna, sigurna, da imaju certifikat - kaže gradonačelnik Zlatko Mađeruh.

Ove godine nabavljen je dio opreme za dječja igrališta kod ZRC-a u Velikim Zdencima i kod mjesnog doma u Treglavi. Riječ je o investiciji u vrijednosti 79.325 kuna s PDV-om. Kako je pojasnio Branko Kašić, viši stručni suradnik za promet i komunalno redarstvo riječ o penjalici s toboganom za manju djecu za dječje igralište kod ZRC-a te o ljuljački s košem za treglavačku djecu. Svake godine Grad u opremanje dječjih igrališta uloži između 60 i 80 tisuća kuna.

–Veliki Zdenci imaju dva igrališta: kod vrtića i kod ZRC-a, u Grubišnom Polju imamo dvije lokacije. Treća lokacija je centralni dječji vrtić. Igrališta su kod CIK-a i u naselju Centar između stambenih blokova i privatnih kuća. To je dosta veliko igralište s dosta sprava i opreme. Zatim nešto opreme imamo u naselju Treglava i naselju Ivanovo Selo. Sljedeće godine je u planu opremiti dječje igralište u Velikoj Barni. Znači, rješavat ćemo sad gdje su veća naselja na području grada, gdje ima malo više djece, a po malim naseljima nema svrhe ni potrebe i nema ekonomske opravdanosti-pojasnio je Kašić, što je potvrdio i gradonačelnik Zlatko Mađeruh.

-Svake godine nešto obnovimo, opremimo, a volio bih da gdje god djeca rado zalaze mi interveniramo. Volio bih da mjesni odbori vide gdje su okupljališta djece tako da možemo planirati za sljedeću godinu-rekao je Z. Mađeruh. Uz ovih gotovo 80 tisuća kuna, Grad je dodatnih 87.487,50 kn izdvojio za novu tribinu kod nogometnog igrališta u Grubišnom Polju. (Grad Grubišno Polje)