Grubišno Polje: Udvostručene naknade za novorođenčad i stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja

S 9 glasova za i 5 protiv grubišnopoljski su vijećnici na  9. sjednici Gradskoga vijeća Grada G. Polja prihvatili proračun  za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu. On iznosi 38.100.000 kuna, dok rashodi iznose 37.500.000 kuna. U njima je predviđeno i pokriće prenesenog manjka iz ove godine u iznosu od 600.000 kuna. Na prihodovnoj strani proračuna najznačajniji pomak je prihod od poreza i prireza na dohodak sukladno promjenama Zakona o financiranju lokalne samouprave.  Naime, prihod od poreza se predviđa na 12.400.00 kuna u odnosu na ovogodišnjih 4 milijuna. Značajne stavke proračuna su i pomoći iz inozemstva što se odnosi na kapitalne pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Radi se o 1.400.000 kn koji se odnose na dva projekta – turističku zonu Bara i projektnu dokumentaciju za put prema zdenačkoj farmi. Značajna sredstva i to prvi puta u proračunu obuhvaćaju i prihode od decentraliziranih funkcija za vatrogastvo, te ulaganje u poslovnu infrastrukturu za izgradnju proizvodno - poduzetničkog inkubatora i avans za izgradnju ceste prema gradskoj deponiji. U rashodovnoj strani proračuna osim programima definiranim troškovima, i za iduću godinu predviđena je nabavka udžbenika svim učenicima osnovne škole, čulo se u izlaganju gradonačelnika Zlatka Mađeruha. U suradnji sa županijom u planu je realizacija projekta „Zaželi“ putem kojega će biti zaposleno 12 žena koje će skrbiti o 60 korisnika. Oporba je predložila 8 amandmana na prijedlog proračuna za iduću godinu koje gradonačelnik i većina vijećnika nisu prihvatili. Amandmane je obrazložio vijećnik Sebastijan Svat. S 15 glasova za vijećnici su prihvatili Plan razvojnih programa Grada Grubišnoga Polja za razdoblje 2018 – 2020. godine. Kako je pojasnila pročelnica za financije Jasminka Meheš, plan za 2018. iznosi 14.229.480 kn, za 2019. je najveći i iznosi 31.476.281 kn, a za 2020. iznosi 14.082.166 kn.

Vijećnici su pohvalili i prihvatili prijedlog povećanja iznosa novčane pomoći za opremu novorođene djece. Od 1. siječnja 2018. godine umjesto dosadašnjih 1.000, roditelji će za prvorođeno dijete dobivati 2.000 kuna, za drugo dijete iznos je povećan za 500 kuna i iznosit će 2.500 kuna, kao i za treće i svako daljnje dijete roditelji će od iduće godine dobivati povećani iznos od 3.500 kuna.

Zbog odustanka financiranja županije i smanjenih sredstava iz gradskoga proračuna, Centar za pomoć u kući Grada Grubišnoga Polja primoran je smanjiti broj zaposlenih za petero djelatnika što uključuje i jedan sporazumni raskid ugovora o radu, tako da Centar sada ima dvije gerontodomaćice, jednog pomoćnog radnika i ravnateljicu. U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, plaćama i načinu rada izmijenjene su još dvije stavke što su vijećnici prihvatili s 9 glasova za, 5 protiv i jednim suzdržanim.  Oporba svoju suglasnost nije dala zbog smanjenja broja djelatnika.

Vijećnici su prihvatili i program javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, program utroška sredstava prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, utroška sredstava šumskoga doprinosa, održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Za socijalnu skrb će se u idućoj godini u odnosu na ovu iz proračuna izdvajati 25,4% više sredstava, odnosno 997.000 kuna. Novost je stipendiranje učenika deficitarnih zanimanja, te povećanje naknade roditeljima novorođene djece, a nastavlja se s isplatom božićnica umirovljenicima s najnižim primanjima. Za 10.500 kuna smanjena su sredstva javnih potreba u kulturi za 2018. godinu. Proračunom je osigurano 1.387.500 kuna od kojih je ostalo neraspoređenih 55.000. Taj će se iznos raspodijeliti udrugama na području grada. I za sport je novim proračunom predviđeno manje sredstava i to za 20.000 u odnosu na ovu godinu. Sportski klubovi dobit će isti iznos od 600.000 kuna, dok se smanjenje odnosi na ovogodišnje povećanje troškova Zajednice športskih udruga pri aplikaciji Centra malih sportova.

Tajnici Gradskoga vijeća Mariji Jungić ovo je bila zadnja sjednica, jer je dobila posao u Uredu državne uprave u Bjelovaru, na čemu joj je čestitao predsjednik Vijeća Ivo Martinović i zahvalio na dosadašnjoj suradnji.

(Grubisnopolje.hr)