I Čakovec uvodi riječki model Građanskog odgoja

Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač i pročelnik Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca David Vugrinec u četvrtak su boravili u službenom posjetu Gradu Rijeci. Svrha posjeta bilo je upoznavanje s riječkim modelom uvađanja nastave Građanskog odgoja i obrazovanja u više razrede osnovnih škola.

Projekt Grada Rijeke provodi se od prošle školske godine, a potaknut je istraživanjem maturanata provedenom kod maturanata prije tri godine, a koje je pokazalo izuzetno nisu razinu političke pismenosti, postojanje nedemokratskih stavova, netolerancije, te što je možda najalarmantnije nedostatkom znanja i vještina potrebnih za svakodnevni život. Kako u Hrvatskoj nije postojao priručnik za Građanski odgoj i obrazovanje, razradili su program ne napravili priručnik za učenike 5. i 6. razreda. Izrađen je kurikulum te smjernice u skladu s nacrtom Nastavnog plana i program Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole iz 2014. godine.

Nakon završetka eksperimentalne godine provedbe, čak 96,1 posto učenika bilo je zadovoljno temama i načinom na koji su obrađene, a statistički su izmjerene  značajne razlike nakon samo jedne godine provedbe.

Čakovečko izaslanstvo o riječkim iskustvima u provođenju Građanskog odgoja i obrazovanja razgovaralo je s zamjenikom gradonačelnika Grada Rijeke Markom Filipovićem te pročelnicom UO za odgoj i obrazovanje Grada Rijeke Sandom Sušanj. Dogovoren je prijenos „know-howa“. Gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač tom je prilikom istaknuo da se na čakovečkom području provode brojni projekti koji za cilj imaju pružiti djeci što bolje uvjete za obrazovanje te stjecanje vještina koje će im koristiti u životu. Uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja na tom je tragu, a sustavna i ujednačena provedba u školama kojima je Grad osnivač, učenicima može samo koristiti.

U narednim danima održat će se sastanak s ravnateljima čakovečkih osnovnih škola, o mogućnosti uvođenja riječkog modela u naše škole. Treba napomenuti da se radi o izvannastavnim aktivnostima, koje nisu dio redovne nastave te se ne ocjenjuju, a djeca je pohađaju dobrovoljno. Prije početka školske godine u školama bi se trebala provesti anketa među učenicima i roditeljima, temeljem koje će se odložiti o načinu provedbe te potrebi za eventualnim novim zapošljavanjima. Prema tom modelu, nastava se Građanskog odgoja i obrazovanja održava se jednom tjedno, odnosno 35 sati godišnje. U Čakovcu bi se u sljedećoj školskoj godini provodila u 5. i 6. razredima.

Inače, sve redovne čakovečke osnovne škole i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec imaju neki oblik građanskog odgoja, bilo kroz međupredmetnu ili izbornu nastavu. Predloženim modelom učenici dobivaju gotov priručnik a učitelji razrađen program.

U 5. i 6. razredu obrađuje se po 15 tema u svakom, poput ljudskih prava, demokratskih procedura, zdrave prehrane, društvenih mreža, financijske pismenosti, zaštite okoliša, volontiranju i slično. (Grad Čakovec)