Zlatko Babić

Idemo progresivno na korištenje EU fondova, u ovoj godini planiramo provedbu projekata vrijednosti preko 70 milijuna kuna

Za poduzetnike smo u ovogodišnjem proračunu osigurali 1,5 milijun kuna, a za početak rada je spreman i Poduzetnički inkubator PUNK kojim po prvi put u  Kutinu uvodimo moderne trendove najma poslovnog prostora opremljenog s IT opremom i uredskom opremom, te najma prostora za sastanke i coworking prostor, za što već sada postoji interes. U sklopu poduzetničkog inkubatora djelovat će i Centar izvrsnosti. Tu će mladi razvijati svoje ideje, kako bi u budućnosti postupno popunjavali kutinske poslovne zone, ističe gradonačelnik Babić

Grad Kutina u ovu je godinu ušao sa proračunom čak 20 milijuna kuna većim od prošlogodišnjeg te nizom projekata, a njihova Razvojna agencija je pripremila projekte vrijedne preko 70 milijuna kuna s kojima čekaju natječaje, kojima žele potaknuti gospodarski i infrastrukturni rast i razvoj Grada Kutine kako bi zadržali što više mladih i popravili demografsku sliku. O kojim je točno projektima riječ i koji su planovi ispričao nam je gradonačelnik Zlatko Babić.

 G. Babić, proračun Grada Kutine za ovu godinu čak je 20 milijuna kuna veći od prošlogodišnjeg. Što stoji iza tog povećanja i koji su ključni projekti koje planirate?

 - Ovaj dobar rezultat ostvaren je zbog promjena u gradskim odlukama, discipline u poslovanju Grada i racionalnog trošenja gradskih sredstava. Kao jedan od značajnijih faktora koji je utjecao na povećanje je rast prihoda od poreza na dohodak, koji je ostvaren za 50,52% više u odnosu na isto razdoblje 2017.godine, budući da je u siječnju prošle godine izmijenjen Zakon o porezu na dohodak, čime je jedinicama lokalne samouprave omogućeno fiskalno izravnanje. Također, porastao je i prihod od poreza na promet nekretnina, za 100%, prihod od komunalne naknade kao i određena naplaćena potraživanja iz ranijeg razdoblja.

U drugom polugodištu očekujemo povećane rashode zbog kapitalne izgradnje i ulaganja te predviđamo kako će, u konačnici, preneseni manjak iz prethodnih godina biti znatno manji zbog boljeg fiskalnog upravljanja javnim sredstvima.

Što se tiče ključnih projekata u 2019. godini, budući da sam kao prioritet istaknuo razvoj gospodarstva, mi smo u razdoblju koje slijedi aktivno pristupili realizaciji preduvjeta za izgradnju infrastrukture u Industrijsko logističkoj zoni veličine 120 ha u vlasništvu grada koja će biti u središtu naših nastojanja za gospodarskom revitalizacijom.

Uz to, nastavili smo prethodno obustavljenu izgradnju magistralne vodovodne mreže projektnog naziva Aglomeracija Kutina. U planu je i izgradnja nove zgrade za branitelje na Trgu dr. Franje Tuđmana, a riječ je o višenamjenskoj zgradi u čijem prizemlju će se nalaziti poslovni prostori, dok će na katovima biti 13 stanova za branitelje HRVI koji su već duže vrijeme na listi čekanja za stambeno zbrinjavanje. Taj dio zgrade financirat će Ministarstvo branitelja. Dio zgrade koji je namijenjen za društvene aktivnosti prenamijenit će se za stanove, 14 stanova po POS modelu od planiranih 27, dok bi u vlasništvu Grada Kutine bila višenamjenska  multifunkcionalna dvorana u samom središtu zgrade.

Od ostalih kapitalnih projekata u narednoj godini izdvojio bih energetsku obnovu zgrade gradske uprave i vrtića Maslačak, izgradnju reciklažnog dvorišta, izgradnju novog mosta na trgu dr. Franje Tuđmana, pješačko biciklističke staze sjevera Kutine do Kutinske Slatine, te projektiranje i izgradnju II i III faze južne obilaznice Grada Kutine. Sve projekte usmjeravamo kako bismo stvorili zadovoljstvo građana životom u ovom gradu.

Projekt Aglomeracije definitivno je jedan od najvećih projekata, vrijedan je 400 milijuna kuna. U kojoj je on fazi i što će značiti za građane Kutine?

- Točno, projekt Aglomeracije najveća je investicija za Grad Kutinu u povijesti, ako se izuzme izgradnja Petrokemije. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu na razini pola milijarde kuna je ogromna investicija, a mi ćemo uz to nastojati uložiti i dodatna sredstva u obnovu cesta na kojima će se izvršavati radovi kako bi ovaj projekt zaokružio jedan značajan investicijski ciklus koji u naredne 3 godine očekuje Grad Kutinu. Projektom će se, dakle, poboljšati vodno komunalna infrastruktura i stvoriti novi kako bi naša prigradska naselja poput Janja Lipe, Jamarica, Zbjegovače, Ilove, Gojla uključujući i neke ulice u Kutini realizacijom ovog projekta dobila dugo očekivani vodovod te kako bi se u većem dijelu Kutine osigurao kvalitetan sustav odvodnje.

Konkretno, u  vodoopsrkbu će biti uloženo gotovo 137 milijuna kuna što podrazumijeva novi pogon za kondicioniranje vode u Ravniku kao i dva zdenca u Osekovu. Izgradit će se nove vodovodne mreže u dužini od 50 km sa 4 crpne stanice i napraviti rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u dužini od gotovo 30 km. Sustav odvodnje je veći zahvat od vodoopskrbe prvenstveno zbog toga što će se izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od gotovo 87 mil kuna, a ukupna vrijednost investicije za sustav odvodnje biti će 207 mil kuna. Također, napravit će se i rekonstrukcija kanalizacijske mreže u dužini 13,4 km i nova kanalizacijska mreža u dužini 34 km sa 13 crpnih stanica sveukupne vrijednosti 73 mil kuna.

Projekt je dobio zeleno svjetlo, a slijedeći korak je donošenje Odluke o financiranju je usuglašavanje sadržaja, a zatim i potpis Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te Ugovora o sufinanciranju. Izgradnja ili rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže realizirat će se u naredne 2-3 godine.

Spomenuli ste gradnju zgrade u kojoj će biti stanovi za branitelje i oni iz POS programa. Koliko stanova će se graditi, u kojoj je fazi ovaj projekt i jeste li već izradili kriterije za POS stanove, koja će biti cijena kvadrata?

- Ukupno će se graditi 27 stanova, od kojih je za sada 13 predviđeno za zbrinjavanje hrvatskih vojnih ratnih invalida iz Domovinskog rata, a ostali stanovi za potrebe programa POS-a. Gradsko vijeće Grada Kutine je donijelo odluku o uključivanju Grada u program POS-a kao i uvjete i kriterije za dodjelu istih stanova. U suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koji su na raspolaganju za prodaju putem programa POS-a objavljen je i javni poziv te održana prezentacija stanova. Cijena kvadrata po istom programu smije biti max 1.200,00 eura po m2 sukladno Zakonu o društvenoj poticajnoj stanogradnji, ali konačna cijena po m2 će ovisiti o provedenom postupku javne nabave za građenje istih koja zajedno s infrastrukturom ne smije biti veća od maksimalno propisane. Grad Kutina će voditi brigu da prodajna cijena konačna bude u skladu s stanjem gospodarstva Grada Kutine i tržišne moći naših građana. U svakom slučaju će biti niža od zakonske za što Grad Kutina ima mogućnosti da istu cijenu uskladi s mogućnostima mladih obitelji i ostalih građana Grada Kutine.

U ovoj ste godini povećali izdvajanja za poduzetnike za 400 tisuća kuna, pa se iznos za poticaje poduzetnicima popeo na 1,5 milijun kuna. Koje su mjere i programi najpopularniji i jeste li zadovoljni efektima ovih mjera?

- Od mjera koje Grad Kutina provodi najpopularnije su mjera za novozapošljavanje i mjera za ulaganje u opremu za obrtnike i male poduzetnike. Sa ovim mjerama smo zadovoljni ne samo zbog velikog interesa, što nam ukazuje na dodatne aktivnosti poduzetništva u Gradu Kutini, već zato što su veći dio korisnika osobe mlađe od 29 godina kojima smo povećali potporu za 50%, a koji su odlučili sami sebe zaposliti i pokrenuti vlastitu djelatnost u Gradu Kutini te na taj način ostati živjeti i djelovati na području Grada Kutine te nisu pratili trendove odlazaka mladih ljudi iz RH.

Istaknuli ste kako vam je cilj stvoriti poslovnu klimu i dobro okruženje koje će privući investitore u Kutinu. Što ste na tom planu već napravili, a što planirate i osjete li se već neki pomaci?

- Znatan dio mjera koji smo pla­nirali je već u realizaciji, kao i niz potpornih mjera za male podu­zetnike i obrtnike od subvencije kamata, od zapošljavanja do ula­ganja u osnovna sredstva. Uz to, Grad Kutina i dalje oslobađa po­tencijalne investitore pet godina plaćanja komunalne naknade, kao i oslobađanje minimalno 75 % ko­munalnog doprinosa uz prodaju povlaštene cijene gradskog ze­mljišta u poduzetničkim zonama.

Aktivno se pristupilo i re­alizaciji preduvjeta za izgradnju infrastrukture u Industrijsko-lo­gističkoj zoni veličine 120 ha u vlasništvu grada. Plan je osposo­biti jedan veliki prostor i opremi­ti ga u potpunosti s potrebnom komunalnom infrastrukturom, s obzirom da je to područje u blizini državne ceste D45 koja vodi prema državnoj granici s Mađarskom, izlazu na autoce­stu A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, industrijskom željezničkom ko­losijeku i željezničkoj pruzi na međunarodnom prometnom ko­ridoru. S obzirom na taj povoljan geoprometni položaj koji Kutina ima i na činjenicu da je zemljište u stopostotnom vlasništvu Grada, očekujemo da će ova zona dati je­dan veliki poticaj u gospodarskom razvoju Kutine.

U kojoj je fazi izgradnja poduzetničkog inkubatora i kako mislite da će on utjecati na poduzetničku sliku grada?

- Poduzetnički inkubator PUNK je spreman za početak rada, a cilj ovog projekta je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture na području Grada Kutine te doprinos realizaciji nacionalnih, regionalnih i lokalnih strateških opredjeljenja u pogledu razvoja malog i srednjeg poduzetništva na financijski održiv način.

Ovim projektom također prvi put u Kutinu uvodimo moderne trendove najma poslovnog prostora opremljenog s IT opremom i uredskom opremom, te najma prostora za sastanke i coworking prostor, za što već sada postoji interes. U sklopu poduzetničkog inkubatora djelovat će i Centar izvrsnosti. Tu će mladi razvijati svoje ideje, kako bi u budućnosti postupno popunjavali kutinske poslovne zone.

Kao jedan od svojih glavnih ciljeva na početku mandata ste istaknuli upravo pokretanje gospodarstva i rast zapošljavanja. Ima li sad već, nakon godinu i pol mandata, nekih pomaka na tom polju, šta kažu brojke?

- Kad govorimo o malom i srednjem poduzetništvu, prema evidenciji koje provodi Grad Kutina sukladno mjerama gospodarstva Grada kojima pratimo poduzetništvo, pokrenuto je investicija u vrijednosti više od 12.000.000,00 kn. Pokretanjem tih investicija, osim što su zadržani postojeći radnici otvoreno je i 80 novih radnih mjesta. Te brojke su ohrabrujuće, ali ne i zadovoljavajuće, pa ćemo zato dalje uz postojeće mjere raditi na stvaranju preduvjeta za jačanje poslovnog okruženja i otvaranja novih radnih mjesta s povlaštenom cijenom uređenog imovinsko–pravno, prostorno planskog zemljišta,  ulaganjem u infrastrukturu i za dostatne kapacitete energenata  za potrebe novih investitora i investicija.

 U proteklom ste razdoblju bili prilično uspješni kada je u pitanju povlačenje EU sredstava. Koliko ste projekata realizirali, odnosno novca povukli u prošloj godini i koliko ste projekata pripremili za ovu, kakvi su planovi?

Analiza uspješnosti gradova u korištenju EU fondova pokazuje skok Grada Kutine u 2017. godini koju smo završili na visokom 11. mjestu što je informacija koja svakako pruža određeno zadovoljstvo u smislu toga da pokazuje da se naš trud u zadnjih godinu dana isplatio, no želio bih naglasiti kako predstoji još puno posla kako bi ostvarili svoj cilj gospodarske i demografske obnove Kutine. Naravno, i činjenica da imamo svoju razvojnu agenciju, MRAV, znatno olakšava mogućnosti koje se pružaju za korištenje fondova EU. EU fondovi su jedina mogućnost znatnijeg razvoja lokalnog gospodarstva kroz partnerski odnos Grada Kutine i poduzetnika. Time bitno stimuliramo gospodarski rast te pridonosimo poboljšanju uvjeta za stvaranje radnih mjesta i zapoš

Ra MRAV je za 2018. godinu provodila projekte u vrijednosti preko 47 milijuna kuna, povučeno je dodatnih 13 milijuna kuna te prijavila na natječaj još 22 milijuna kuna projekata. Trenutno je u postupku ocjenjivanja 75 projektnih prijedloga Razvojne agencije MRAV u vrijednosti od preko 22 milijuna kuna. U ovoj 2019. godini očekujemo provedbu projekata u vrijednosti od 70 milijuna kuna.

Grad Kutina u suradnji s RA Mrav ide progresivno prema Europskim fondovima jer smatram da upravo ta sredstva mogu nadopuniti gradski proračun i olakšati kreiranje vizije poželjne budućnosti u našem Gradu. Na projektima radi mlada ekipa i posebno sam zadovoljan njihovim radom kao i ozbiljnim pristupom poslu. Želim da Grad Kutina ima što više projekata, jer su projekti naša sadašnjost i vrijeme je da se Kutina orijentira u tom smjeru.

Kakva je demografska slika Kutine i kojim se još mjerama borite protiv negativnih trendova?

- Grad Kutina provodi čitav niz mjera kojima iskazuje brigu za naše najmlađe sugrađane. Jedna od mjera je i  subvencija za svako rođeno dijete i to počevši od 2.000 kn za prvo dijete, 3.000 kn za drugo i  000 kn za treće i svako sljedeće dijete. Pomoć obiteljima je svakako i sufinanciranje poslovanja vrtića  u visini 70 %. Značajna je pomoć  i sufinanciranje ekonomske cijene vrtića koje je 75 % za drugo dijete, a 50 % za treće i svako slijedeće dijete.

 Provodimo i čitav niz mjera i za učenike osnovnih i srednjih škola od prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, sufinanciranja prehrane učenika. Osim navedenog poboljšali smo i standard u svim našim osnovnim školama i vrtiću provođenjem  energetske obnove objekata čime je boravak i kvaliteta rada na zavidnoj razini.

U pripremi je i izgradnja još jednog dječjeg vrtića sa 8 skupina pošto su postojeći kapaciteti u cijelosti popunjeni , a sustavnim praćenjem podataka o natalitetu na našem području evidentno je da je izgradnja još jednog objekta opravdana, a time bi bili usklađeni sa  državnim pedagoškim standardom.

Sufinancirali smo nabavku školskih udžbenika i pribora za sve učenike naših osnovnih škola.

Osim kroz rad u institucijama veliku pažnju i trud ulažemo i u rad s djecom kroz Udruge i to športske i kulturne. Naša djeca su od najmlađe dobi uključena u rad gradskih sportskih društava, udruga i KUD-ova  kroz sustavan pedagoški rad koji prati i Grad Kutina dodjelom sredstava za njihov rad, kao i dodjelom prostora na korištenje.

   

U kojoj fazi je projekt gradnje novog vrtića i zna li se već o kolikoj je investiciji riječ i kako će se financirati?

- Novi vrtić gradit će se za 8 skupina, modularnom gradnjom, a financirat će se vjerojatno vlastitim sredstvima, odnosno novcem dobivenim od prodaje udjela u odmaralištu Mali Lošinj ili sredstvima iz EU fondova. Od prodaje odmarališta u Malom Lošinju grad je uprihodovao 9 mln. kn, što smo oročili, i ukoliko za izgradnju dječjeg vrtića ne dobijemo EU sredstva mi ćemo upotrijebiti ta vlastita za realizaciju ove za grad Kutinu nužne investicije. Mjesta u vrtićima nemamo dovoljno, zbog čega smo pribjegli dodatnom uređenju jaslica u OŠ V. Vidrića, kako bi smanjili listu čekanja i osigurali boravak djece u jaslicama. Zadani pedagoški standard u vrtićima već godinama nismo uspjeli zadovoljiti po svim propisanim kriterijima i ovim ćemo projektom riješiti te probleme. Drugi gradovi s manjim brojem stanovnika i slabijom razvijenošću mogu povući sredstva za dječji vrtić iz EU, što nije slučaj s Kutinom. Ova bi se investicija mogla kretati između 13 -15 mln kn što će ovisiti o više faktora.

Kad govorimo o vrtićima, nedavno je u prostorijama OŠ Vladimira Vidrića otvorena dodatna jaslička skupina. Je li time, barem za sada, riješen problem nedostatka kapaciteta?

- Rekonstrukcijom i pretvaranjem dvije školske učionice u OŠ Vladimira Vidrića u vrtić, odnosno jaslice, dobit ćemo prostor za još 16 djece jasličke skupine i time ipak samo djelomično riješiti problem jer je trenutno na listi čekanja 41 dijete. Dok ne izgradimo novi vrtić, cilj nam je što više smanjiti listu čekanja kako bismo omogućili roditeljima, koji se nakon godinu dana starosti djeteta moraju vratiti na posao, da smjeste svoju djecu i da mogu mirni otići na posao sa saznanjem da im je dijete na sigurnom mjestu.

Da bi omogućio ovu rekonstrukciju, Grad je ishodio svu potrebnu dokumentaciju i financirao radove, te nabavio svu potrebnu opremu i namještaj za nove 'mini jaslice' koje bi s radom trebale započeti već ovaj mjesec.

Jedan ste od zasad još uvijek rijetkih gradova koji svim učenicima osiguravaju besplatne udžbenike, a najavili ste dodatno povećanje standarda u vrtićima i školama. Što to  znači, koje projekte i mjere planirate?

- Odmah na početku mandata sa koalicijskim partnerima sam donio odluku da se ide u nabavku besplatnih udžbenika za učenike 1. razreda osnovne škole, s obzirom na zatečeno stanje, te na našu želju da se odmah prihvatimo mjera koje će olakšati mladim obiteljima njihovu situaciju, poglavito na financijskom planu. Tu  smo mjeru proširili na učenike svih razreda osnovne škole, te modificirali na način da roditelji dobiju fiksni iznos koji mogu upotrijebiti za nabavku udžbenika i školskog pribora. To smo napravili u skladu sa sugestijama naših građana od kojih su mnogi knjige nabavili na razne druge načine, dok ostaje izazov nabavke radnih bilježnica i školskog pribora. Tako da je glas građana presudio u izboru modela sufinanciranja udžbenika i školskog pribora, no ta mjera niti jednog trenutka nije dovedena u pitanje a u skladu s mogućnostima želimo naći načina da ju realiziramo i u sljedećem razdoblju.

Ukoliko se realizira sadašnja intencija Vlade o besplatnom financiranju udžbenika na razini cijele zemlje, mi ćemo planirana sredstva usmjeriti u dodatnu pomoć, primjerice izdavanje vaučera roditeljima za nabavku školskog pribora što je jedna od ideja!

Također, već u prvoj godini mandata odlučili smo se smanjiti cijenu produženog boravka u školama, za što smo također dobili pozitivnu povratnu reakciju roditelja, kao i za mjeru sufinanciranja prehrane u svim školama te sufinanciranja prijevoza učenika. Isto tako, uz pomoć Razvojne agencije MRAV uspjeli smo ishoditi i sredstva za projekt ''Učimo zajedno II'' kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama. Ukupno smo zaposliti 27 pomoćnika u osnovnim školama na području grada.

No, najvažnije nam je zaključiti projekt energetske obnove škola i vrtića kako bi sve škole i vrtići na području grada bili energetski održivi i uređeni prostori za ugodan boravak naše djece.

I na kraju, koji su vam ključni ciljevi i planovi do kraja ovoga mandata?

- Građani Kutine dali su meni i koalicijskim partnerima povjerenje na temelju našeg predizbornog programa te je jasno da ćemo nastojati realizirati sve što je bilo navedeno u programu. Moj zadatak, kao gradonačelnika nije zadržavati postojeće stanje i biti zadovoljan onime što smo naslijedili, već pokrenuti gospodarstvo, stvoriti uvjete pozitivne poduzetničke aktivnosti, potaknuti mlade da ostanu u svom Gradu i znanja stečena u obrazovanju primjene za svoju dobrobit. Gospodarska obnova mi je prioritet i nastojat ću ostvariti zacrtane ciljeve povećanja zaposlenosti, veće prosječne plaće i postići standard u Gradu koji će biti preokret u trenutnoj demografskoj slici.

Iako cijenim i kulturni i sportski i društveni život u Gradu, on će u mom mandatu biti oblikovan u skladu sa mogućnostima i stanjem gospodarstva, pri čemu će razina financiranja ostati ista dok se ne ostvare značajniji iskoraci na gospodarskom planu.

Omogućili smo i povećanje zdravstvenog standarda u Kutini prvenstveno kvalitetnijim radom Hitne pomoći i osiguranjem više specijalističkih pregleda. Nastavljamo s pripremama izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u zgradi Doma zdravlja Kutina, no prioritet u narednom razdoblju će biti investicije kojima se stvaraju uvjeti za dolazak potencijalnih investitora sa ciljem povećanja zaposlenosti u Kutini. (gradonačelnik.hr/Marija Pulić Drljača)

 

 

 

 

 

intervju, zlatko babić, Kutina