Ministrica Juretic obećala podršku države

Iduće godinje počinje gradnja Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec?

U sklopu boravka ministrice socijalne politike i mladih Bernardice Juretić u Čakovcu, povodom 50-te obljetnice rada Centra za socijalnu skrb Čakovec, u gradskoj vijećnici održan je radni sastanak na kojem su gradski čelnici ministricu upoznali s aktivnostima i aktualnostima na području Grada, vezanim uz njezin resor.

Na sastanku su pored ministrice Juretić  bili i ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta Hrvoje Šlezak, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih dr.sc. Maja Vučinić Knežević, gradonačelnik Grada ČakovcaStjepan Kovač, zamjenici gradonačelnika Mario Medved i Romano Bogdan, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec Antonija Canjuga te ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Dragica Benčik.

Kao jedan od najvećih problema koji postoji na području Grada Čakovca, ali i cijelog Međimurja naglašeno je pitanje izgradnje novog Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec. Naime, ova ustanova djeluje u zgradi izgrađenoj 1971. godine prema tadašnjim standardima, a kapacitirana je za 70 učenika. Danas ima 70 zaposlenih, 190 polaznika te je jedna od najboljih takvih škola u Hrvatskoj. Školu pohađaju  djeca s teškoćama iz cijelog Međimurja. O potrebi gradnje nove zgrade govori se već desetak godina, Grad je osigurao lokaciju, potrebnu dokumentaciju i dozvole u što je uložio 10 milijuna kuna. Prema projektu, cijela investicija stoji 78.703.500,00 kuna, a osim učionica i kabineta, sadrži predviđa i rehabilitacijske prostore, dvoranu za korektivnu gimnastiku, zdravstvenu skrb te razne popratne aktivnosti. Kako se radi o velikoj investiciji, Grad traži da se ova kapitalna investicija proglasi prioritetom te da se osigura financijsko sudjelovanje Državnog proračuna, jer su neke ustanove tog tipa u ostatku zemlje građene državnim novcem.

Dogovoreno je da će ovaj objekt biti jedan od prioriteta, te da će se pronaći način na koji će u Državnom proračunu za iduću godinu osigurati sredstva za tu namjenu. Iako činjenica da se ovakve ustanove, nalaze pod „kapom“ dva ministarstva otežava financiranje, rečeno je da se traži model kako bi se osigurala sredstva za početak gradnje.

Razgovarano je i specifičnostima koje imamo na terenu, a tiču se primatelja zajamčene novčane naknade. Naime, kako su naglasili u tijeku je izrada pravilnika temeljem kojeg bi te osobe lakše uključivale u javne radove te sankcionirale u slučaju nejavljanja.

Gradonačelnik Kovač upozorio je prisutne da će najavljena mjera od 1000 eura za svako novorođeno dijete samo stvoriti probleme na terenu, jer će mnogi rađati djecu samo kako bi dobili ta sredstva. Ministrica je rekla da ova mjera starta u devetom mjesecu, ali da se traži model na koji će ili kontrolirati trošenje ili kupovati potrepštine za novorođenčad.

Prezentirani su i planovi Grada vezani uz socijalnu stanogradnju. (Grad Čakovec)