Za sedam gradova preko ITU mehanizma na raspolaganju 345 milijuna eura, provjerili smo i za koje projekte

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) - mehanizam je uspostavljen u EU zbog bržeg pokretanja projekata u lokalnim sredinama, kojima se omogućava stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva, povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, obnova brownfield lokacija, povećanje zapošljavanja i turizma kroz unaprjeđenje kulturne baštine te porast broja putnika u javnom prijevozu. U financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine RH je dobio na raspolaganje kroz ITU mehanizam 345,3 miliijuna eura za sedam gradova koji su nositelji projekata za svoju urbanu aglomeraciju ili područje. Grad Zagreb tako na raspolaganju iz fondova EU ima 114,9 milijuna eura, Split 46,6, Rijeka 43,7, Osijek 34,6, Zadar 22,8, Slavonski Brod 20,9 te Pula 19,8 milijuna eura. Velik dio projekta već je ugovoren i kreuno s realizacijom. Tijekom 2018. i 2019. godine objavljeno je blizu 30  poziva ukupne vrijednosti iznad 800 milijuna kuna, a još oko 30 poziva očekuje se do kraja ove i početkom sljedeće godine. U okviru novog financijskog razdoblja od 2021. do 2027. godine ITU mehanizam se je proširio na sedam novih gradova – Karlovac, Dubrovnik, Varaždin, Vinkovci, Sisak, Šibenik i Bjelovar, a koji na raspolaganju imaju isti iznos od 345,3 milijuna eura i koji tek projekte trebaju početi prijavljivati.

Napravili smo pregled najvažnijih projekata koji su ugovoreni, ili tek čekaju realizaciju u sedam gradova i njihovim urbanim aglomeracijama i područjima za koja su sredstva odobrena u akutalnom financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Jedna od posljednjih odobrenih sredstava kroz ITU mehanizam bila su za projekt komunalne infrastrukture u Tvrđavi Brod u Slavonskom Brodu. Vrijednost projekta je 15,8 milijuna kuna, a bespovratna sredstva kroz EU fondove je 13,4 milijuna kuna. Projekt bi trebao biti završen do travnja 2021. Godine. Provedbom projekta  izvest će se radovi rekonstrukcije, izgradnje prometnica te zelenih površina, kao i izgradnja infrastrukture na prostoru brownfield lokacije Tvrđave Brod.

Također, u posljednjim pozivima, oko 60 milijuna kuna osigurano je za dva streteška projekta Urbane aglomeracije Split -  izgradnju Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split te uređenje i opremanje otvorenih ljetnih pozornica na 8 različitih lokacija u gradovima Solinu, Trogiru, Kaštelima i Omišu te općinama Klis, Dugopolje i Lećevica. Preko 25,6 milijuna kuna osigurano je za ulaganje u postojeće i nove poduzetničke zone na području Urbane aglomeracije Rijeka te 323 tisuće kuna za osmišljavanje i. Urbanom području Zadar na raspolaganju je 12,1 milijun kuna za uvođenje novih integriranih IKT rješenja u javni prijevoz i promet u mirovanju, dok je Urbanoj aglomeraciji Zagreb dostupno 5,7 milijuna kuna za izgradnju i opremanje pilot dijela GREENWAY-a – državne biciklističke rute br. 2 te za izradu projektne dokumentacije. Gradovi - središta urbanih aglomeracija ili područja nisu ograničeni na svoje administrativne granice, već uključuju i susjedne jedinice lokalne samouprave (JLS) ili njihove dijelove koji zajedno stvaraju prostorno-funkcionalnu cjelinu - urbanu aglomeraciju odnosno urbano područje, a sve u cilju jačanja decentralizacije. Pa je tako primjerice Grad Zagreb središte za projekte i unutar Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Primjerice, unutar Zagrebačke županije to je Jastrebarsko, u kojem bi se kroz novac iz ITU mehanizma trebao obnoviti dvorac Erdödy, još jedan od prijavljenih projekata.

Jedan od značajnijih ulaganja u Osijeku kroz ITU mehanizam je projekt „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“, što za Osijek znači 64,5 milijuna kuna nepovratnih sredstava  za namjenu uređenja svih podzemnih i nadzemnih infrastrukturnih površina. Vrijednost cijelog projekta je 90 milijuna kuna. Na prostoru od 30.000 četvornih metara slijedi cjelovito raskopavanje ulica, vađenje dotrajalih instalacija i njihova zamjena novima, a potom vraćanje izgleda ulica u prvobitno stanje.

Među otvorenim natječajima kroz ITU mehanizam jesu primjerice i zamjena spojnog vrelovoda TE-TO do toplane Pogona Osijek te revitalizacija kulturne baštine u Osijeku…, a zatvoreni natječaji su primjerice oni za razvoj poduzetničkih zona u Urbanoj aglomeraciji Split, start-up inkubatora i jačanje sustava javnog prijevoza u Urbanoj aglomeraciji Rijeka, Centar za mlade i novo urbanističko rješenje te implementacija pametnih prometnih rješenja upotrebom nove tehnologije te IKZ u Urbanom području Zadar, E mobilnost u Urbanoj aglomeraciji Osijek itd.

Planirana sredstva za ITU mehanizam za urbanu aglomeraciju Split su 54,2 milijuna eura. Osim Grada Splita, obuhvaćeni su i gradovi Kaštela, Omiš, Sinj, Solin i Trogir te sedam općina.

Od objavljenih tj. ugovorenih poziva unutar urbane aglomeracije Split, kažu u Gradu, su nabava autobusa za promet u Splitu vrijednosti oko 29,9 milijuna kuna. U tijeku je nabava 18 novih autobusa, kažu u Gradu. Ugovoren je i sustav biciklističkih staza (Grant shema) u iznosu od 16,1 milijun kuna, a novac su dobili grad Omiš i općina Podstrana, u tijeku je, nadalje, i Implementacija sustava e-ticketing u Promet d.o.o. Split, pa Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split, strateški projekt Regionalni transfuzijski centar Kliničkog bolničkog centra Split te otvaranje ljetne pozornice. Od poziva u najavi su  primjerice Palača života grad mijena/Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom, izgradnja i opremanje centralnog objekta Tehnološkog parka Split u vrijednosti 60,8 milijuna kuna, pa Intelegentni Transportni sustav Grada u vrijednosti 10,8 milijuna kuna, razvoj zone Draćevac i nove garaže za javni prijevoz.

-Svi navedeni projekti će značajno doprinijeti povećanju kvalitete života svih građana Urbane aglomeracije Split, konkurentnijem gospodarstvu i povećanju zaposlenosti, očuvanju kulturne baštine te razvoju učinkovitog infrastrukturnog sustava za održivo korištenje prostornih resursa na području cijele Urbane aglomeracije Split – kažu u Gradu Splitu.

- ITU mehanizam predstavlja snažnu razvojnu perspektivu za cjelokupno Urbano područje Pula koje uz gradove Pulu i Vodnjan čine još i Općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat. Urbanom području Pula u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" na raspolaganju je iznos od 19.805.848.37 eura te kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali dodatnih 3.724.382,83 eura, raspoređenih prema specifičnim ciljevima – kažu u Gradu Puli.

Kako objašnjavaju, pulski ITU strateški program sastoji se od ulaganja u projekte raspoređene na listama intervencija unutar četiri specifična cilja, a to su Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva za koji je Urbanom području dodijeljen iznos od nešto više od 5.320 milijuna eura, pa cilj Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine za koji je osigurano gotovo 3 milijuna eura, zatim Obnova brownfield lokacija koji prema Sporazumu teži gotovo 7.095  milijuna eura te Povećanje broja prevezenih putnika u javnom gradskom prijevozu za koji je osigurano nešto manje od 4.434 milijuna eura.

Kako bi se poduzetnicima urbanog područja osiguralo poticajno, inovativno i moderno okruženju za rad u sklopu prvog cilja predviđene su investicije u poduzetničke inkubatore te u razvoj poslovnih zona. Poduzetništvo se dodatno planira pokrenuti i kroz strateški projekt Integrirana rješenja za inovativno i poduzetno Urbano područje Pula, kojim će se urediti coworking centar u Puli.

Cijelo urbano područje obiluje kulturnom baštinom čiji razvitak predstavlja golem društveni i gospodarski potencijal, kažu, te su stoga valorizacija, revitalizacija i unaprjeđenje baštine tog područja kao i stavljanje u funkciju turizma od apsolutnog značaja. U planu je realizacija projekta konzervacije i rekonstrukcije Malog rimskog kazališta u Puli, zatim projekta jačanja pulskog fortifikacijskog sustava, projekta prenamjene rekonstruiranog kompleksa stare uljare u multimedijalni centar „MMC Torcio“, kao i projekta očuvanja svetvinčentinske kulturne baštine.

Značaj ITU mehanizma vidljiv je upravo u integriranim aktivnostima, koje je najlakše dočarati kroz integraciju infrastrukturnih projekata te projekta opremanja i nadogradnje. Tako će se primjerice kroz specifični cilj „obnova brownfield lokacija“ revitalizirati i iz temelja obnoviti do sada zapušteni industrijski objekti s urbanog područja poput objekta Stare mehanike, prostora u kojemu će se nalaziti novi edukativni centar s naglaskom na urbanu kulturu, kompleksa stare uljare MMC Torcio i zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice.

Osim navedenog, uz pomoć ITU instrumenta i fondova EU u tijeku je realizacija razvojnog cilja koji se odnosi na čisti urbani promet. Tako se provodi  projekt izgradnje punionice za plin i nabavke 20 novih ekoloških autobusa čime će se u značajnoj mjeri modernizirati javni gradski prijevoz te uspostaviti održivi i zeleni promet.

Nadalje, kažu u Gradu Puli, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali realizirat će se i ostali „soft“ projekti od interesa za lokalnu zajednicu. Primjerice unaprijedit će se sustav obrazovanja kroz modernizaciju sustava te formiranje centara izvrsnosti za STEM područja i strukovna zanimanja, poticat će se društveno poduzetništvo te zapošljavanje, posebice mladih. Ujedno u sklopu jednog većeg projekta planiraju se umrežiti socijalne usluge u zajednici.

Od projekata u Slavonskom Brodu financiranih kroz ITU mehanizam su primjerice Kuća tambura, Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod, Integrirani program - Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić,  Komunalna infrastruktura u Tvrđavi Brod, zamjena toplovoda te  Inovacijski inkubator InnoBROD, a svi ti projekti su ujedno I strateški i u fazi su pripreme ili provedbe. Tu je još  Program edukacija za mala i srednja poduzeća. U sklopu ITU mehanizma u ovome financijskom razdoblju planira se objava još šest poziva.

 

Urbanoj aglomeraciji Rijeka, koju uz Rijeku čine još i Opatija, Kastav, Kraljevica, Viškovo, Klana, Lovran, Mošćenička Draga, Kostrena i Čavli, odobreno je 50 milijuna eura iz EU fondova za realizaciju različitih projekata.

Od obnove bivših vojnih ili industrijskih područja u Gradu izdvajaju projekte revitalizacije kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt.

- Riječ je o projektu kroz kojeg se u sklopu Europske prijestolnice kulture obnavljaju i rekonstruiraju objekti bivšeg industrijskog kompleksa Benčić. Tako će tzv.  Ciglena zgrada postati Dječja kuća, zgrada tzv.T-objekta Gradska knjižnica. Ciglena zgrada prenamijenit će se u Dječju kuću. Rekonstrukcijom se mijenja namjena objekta iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu. Također, riječ je o jedinstvenom projektu u Hrvatskoj kroz kojeg će postojeće ustanove u kulturi provoditi i pripremati programe i projekte za djecu. T-objekt također rekonstrukcijom mijenja namjenu iz nekadašnje industrijske u kulturnu i javnu te postaje središnji, svim građanima i gostima dostupan i arhitektonski reprezentativni, objekt Gradske knjižnice Rijeka. U objektu će svoje mjesto pronaći sadašnji odjeli publicistike/znanosti, književnosti, narodna čitaonica, odjel periodike (s pripadajućim spremištima) te službe općih poslova, nabave i obrade, matična služba te razvojna knjižnična služba za odnose s javnošću i programe – objašnjavaju u Gradu. Projekt „Izgradnja novog Društvenog doma u Lovranu” jedinstveno je tehničko rješenje kao javna društvena i kulturna infrastruktura prijeko potrebna stanovnicima, udrugama i Općini Lovran nakon gubitka zgrade dosadašnjeg Društvenog doma u procesu denacionalizacije odnosno povrata društvene imovine prvotnim vlasnicima. Trenutno su gotovo sve brojne i tradicionalne udruge sa sjedištem u Lovranu bez krova nad glavom te im u nemogućnosti pronalaska adekvatnog prostora za djelovanje prijeti gašenje- kažu u gradu Rijeka.

Obzirom da je javni prijevoz jedan od temelja integracije na području riječke Urbane aglomeracije, dio europskog novca namijenjen je za nabavku 32 nova autobusa koji odgovaraju modernim ekološkim propisima, opremu 40-ak autobusnih stajališta i postavljanje dodatnih pametnih semafora na više lokacija.

Isto tako, postavljanjem dodatnih pametnih semafora pomoću kojih se određuju prioriteti u pogledu javnog prijevoza bit će poboljšana prometna protočnost na najopterećenijim prometnim točkama.

Sredstva Urbane aglomeracije Rijeka namijenjena su i za projekt renovacije te modernizacije sustava toplinarstva Energa - sustava centralnog grijanja u Rijeci.

Baštinska platforma „Povežimo se baštinom“ je projekt udruživanja gradova i općina na području UA Rijeka koji uz nositelja projekta Grad Rijeku, povezuje: općinu Mošćenička Draga, Grad Opatiju, općinu Lovran, Grad Kraljevicu, općinu Kostrena, Grad Kastav, Općinu Čavle, Općinu Viškovo i općinu Klana.

Temeljna svrha projekta jest izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja novih turističkih proizvoda uz njihovu integraciju u jedinstvenu turističku ponudu područja riječke urbane aglomeracije. 

Infrastruktura koja će se obnoviti ili izgraditi bit će prije svega namijenjena oživljavanju interesa lokalne populacije i šire, povećanje atraktivnosti ovih lokacija za turizam naročito osobama zainteresiranim za povijesni i kulturni turizam. Također, projekt ima značajan obrazovni karakter za djecu u osnovnim i srednjim školama s obzirom na školske programe iz povijesti i književnosti.

   

Aktivnosti u projektu s krajnjim ciljem uspostave 13 novih fizičkih kulturno-turističkih lokacija na području UA Rijeka obuhvaćaju: Pokretanje kulturno-turističkog posjetiteljskog centra u Rijeci,  Otvaranje Kuće kostrenskih pomoraca, Rekonstrukcija kaštela u Brseču i uređenje rodne kuće književnika Eugena Kumičića,  Etno selo Trebišće – otvaranje mitsko povijesne staze Trebišća – Perun,  Revitalizacija kaštela u Mošćenicama -  Mošćenice, živi povijesni grad,  Adaptacija Kuće lovranskega guca,  Obnova Trga zrinski,  Konzervacija i opremanje Crekvine u funkciji ljetne pozornice i otvorenog prostora prezentacije i interpretacije baštine in situ,   Sanacija trga Lokvina, Izgradnja i opremanje Kuće Halubajskega zvončara,  Revitalizacija Ville Angioline,  Revitalizacija kaštela Gradina u Klani te Revitalizacija kaštela Grobnik

Revitalizira se i botanički vrt u Opatiji, a od projekata u poduzetništvu tu su primjerice projekti poduzetničkih inkubatora s ciljem stvaranja uvjeta za razvoj poduzetničkih ideja te u konačnici njihovog samozapošljavanja, ali i zapošljavanja dodatnog kadra.

Urbana aglomeracija Rijeka će imati mogućnost iskoristiti i sredstva iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali za projekte koje se odnose na aktivnosti za nezaposlene mlade osobe i za deinstitucionalizaciju socijalnih usluga. Gradovi i općine unutar UA Rijeka su detektirali probleme na navedenom području prema kojem će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava raspisivati natječaje te će isti biti financirani do 100% iznosa aktivnosti (85% europska sredstva + 15% sredstva Ministarstva rada i mirovinskog sustava). 

Inače, prihvatljive aktivnosti u sklopu ITU mehanizma podijeljene su u tri tematska područja: „pametni“ gradovi - gradovi kao pokretači održivog i tehnološkog gospodarskog rasta, održivi gradovi - koji se bore protiv klimatskih promjena promicanjem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te uključivi gradovi – koji se bore protiv siromaštva te zalažu za socijalnu integraciju. Ista namjena sredstava bit će i za sedam novih urbanih aglomeracija i područja, koji svoje projekte već imaju u pripremi. (Lidija Kiseljak)