Ivanec: Proračun rebalansom povećan za 180 tisuća kuna

Gradski vijećnici u četvrtak su, 29. rujna, odradili dvadesetak točaka dnevnog reda 28. sjednice Gradskog vijeća. Financijska izvješća o poslovanju proračunskih korisnika – Dječjeg vrtića, Gradske knjižnice i čitaonice i Pučkog otvorenog učilišta u prvih šest ovogodišnjih mjeseci, kao i izmjene i dopune njihovih financijskih planova za 2016. godinu, Vijeće je prihvatilo jednoglasno, bez rasprave.

„Zeleno svjetlo“ vijećnika dobili su i svi izmijenjeni gradski programi za 2016. godinu, koji su bili uvod u drugi ovogodišnji rebalans proračuna, i to programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja infrastrukture te kulture, socijalne skrbi i sporta.

Ipak, sam rebalans nije dobio potporu vijećnika HDZ-a i HSS-a. Šef oporbe Vladimir Lacković (HDZ) ocijenio je da radi povećanja proračuna od 180.000 kuna naviše (s prvobitno planiranih 31,86 milijuna na novih 31,99 milijuna kuna) nije trebalo ići u rebalans te da se s time moglo pričekati i kraj godine, kada će, kazao je, vjerojatno uslijediti i treći rebalans. Izjavio je da je proračun nečitljiv, jer da je riječ o brojnim stavkama od kojih su neke rasle, a neke su se smanjivale te da se u toj „šumi“ teško snaći. Podsjetio je da oporba gradski proračun nije prihvatila ni u trenutku njegova donošenja te poručio da ga neće podržati ni sada.

Gradonačelnik Milorad Batinić složio se s Lackovićem u pogledu brojnih stavki koje laicima otežavaju iščitavanje proračuna, međutim, naglasio je da je riječ o zakonom propisanoj metodologiji praćenja i izrade proračuna, koju Grad mora poštivati.

- Iako je riječ o malom iznosu za koji je korigiran ukupni iznos proračuna i premda je riječ o manjim korekcijama unutar pojedinih stavaka, u rebalans smo morali ići jer smo na to zakonom obvezani. Što se tiče trećeg rebalansa, svakako bih htio da dođe do njega te da u nj uvrstimo i očekivane novčane potpore za projekte koje smo tijekom godine kandidirali na natječaje. Ali za to bi bilo potrebno da Vlada konačne počne funkcionirati – ocijenio je Batinić.

U izglasavanju rebalansa, ruke oporbenih vijećnika ostale su spuštene, a oporba je bila suzdržana i kod izvješća o radu gradonačelnika u prvih šest ovogodišnjih mjeseci. Nadalje, jednoglasno je donijeta odluka da se dio sredstava komunalne naknade u visini 115.000 kuna usmjeri za potrebe izgradnje Muzeja planinarstva u Ivancu. Naime, ukupno planirana sredstva za zimsku službu u prošloj sezoni ostala su neutrošena pa će se dijelom tog novca pokriti troškovi gradnje muzejskih prostora. (Grad Ivanec)