Akcijski plan strateških projekata

Ivanec u ovoj godini planira 18 milijuna kuna investicija

Gradsko vijeće Ivanca na svojoj je prvoj ovogodišnjoj sjednici održanoj u četvrtak, 10. ožujka, donijelo Akcijski plan provođenja strateških projekata Grada Ivanca za 2016. godinu. Kao što je poznato, Grad ima donesenu Strategiju razvoja od 2014. do 2020. godine kao „hodogram“ koji poštuje i po kojemu aktivno radi pa je, slijedom toga, usvojen i Akcijski plan kojim su definirani konkretni strateški projekti na čijoj će se realizaciji raditi u ovoj godini. Taj je plan usklađen i s proračunom i s glavnim proračunskim programima, a njime su ujedno definirane aktivnosti na provođenju zacrtanih projekata, njihova vrijednost, nositelji te vremenski plan njihove realizacije.

Akcijski plan za ovu godinu je „težak“ je blizu 18 milijuna kuna. Od toga se 4,42 milijuna kuna odnosi na projekte u komunalnoj, prometnoj i gospodarskoj infrastrukturi, dok su ovogodišnji projekti koji se odnose na zaštitu okoliša vrijedni 3,19 milijuna kuna. U segmentu vodoopskrbe i odvodnje predviđena je realizacija projekata vrijednih 5,93 milijuna kuna, dok su ulaganja u energetiku predviđena u iznosu od 260.000 kuna. Realizacija višemilijunskih projekata predviđena je i u segmentu društvene i sportske infrastrukture, gdje su planirani projekti vrijedni ukupno 4,12 milijuna kuna.

Mnoge od predviđenih projekata Grad će realizirati vlastitim sredstvima, dok će se neki ovogodišnji, kao i pojedini višegodišnji kapitalni programi provoditi uz potporu EU fondova (energetska obnova Dječjeg vrtića Ivančice i Aglomeracija Ivanec) te partnera – Ivkoma, resornih ministarstava, Hrvatskih voda i drugih.