Jastrebarsko dobiva posebno vozilo za održavanje sustava odvodnje

Vode Jastrebarsko d.o.o. i Agra-trgovina d.o.o. prošli su tjedan potpisale ugovor o isporuci opreme, odnosno vozila za održavanje sustava odvodnje na području aglomeracije Jastrebarsko. Vrijednost ugovora iznosi 2.861.250,00 kuna s uključenim PDV-om, a vozilo se nabavlja u okviru projekta Naša voda, naša budućnost usmjerenog na poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko. Rok je za isporuku vozila 10. prosinca 2018. godine.

Nabava vozila značajan je dio projekta Naša voda, naša budućnost koji će unaprijediti naše usluge i omogućiti nam veću fleksibilnost i samostalnost u radu. Vozilo je u skladu s najvišim standardima u zaštiti okoliša, a svojim naprednim karakteristikama znatno će doprinijeti poboljšanju sustava odvodnje naše aglomeracije“, izjavio je Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko d. o. o. Ujedno je podsjetio kako se aktivnosti projekta odvijaju prema planiranoj dinamici te su pojedini objekti već izgrađeni ili su pred završetkom izgradnje, poput vodosprema Draga Svetojanska, Jurjevčani II i Hrašće te kolektora D1.

Moderno vozilo proizvođača MAN koristit će se za održavanje kanalizacijskog sustava, čišćenje i uklanjanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi te njihovo transportiranje do mjesta deponiranja. Najveća mu je prednost u tome što će omogućiti djelatnicima Voda Jastrebarsko da sami održavaju postojeću i novosagrađenu kanalizacijsku mrežu te da svojim korisnicima prazne septičke jame. Posebna nadogradnja omogućava istovremeno ispiranje i uklanjanje nečistoća koje se s pomoću vakuum-pumpe spremaju na siguran način, bez izlijevanja, u poseban spremnik zapremnine 10.000 litara. Na nadogradnji se nalaze veliko i malo vitlo koja omogućavaju istovremeno ispiranje i usisavanje nečistoća, a zahvaljujući mogućnosti zaokretanja mogu doprijeti do svakog mjesta.

Projekt Naša voda, naša budućnost obuhvaća poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko i najveća je investicija u povijesti grada. Usmjeren je na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode te povećati razinu zaštite okoliša. Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020., dok ostatak iznosa financiraju Grad Jastrebarsko i Vode Jastrebarsko d. o. o. Radovi su započeli u listopadu 2017. godine, a njihov se dovršetak očekuje u ožujku 2021. godine. Obuhvaćaju radove na 15 različitih gradilišta gdje se izvodi dogradnja sustava vodoopskrbe, dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja.

Vode Jastrebarsko korisnik su projekta, dok usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom vrši zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH d.d. i Eptisa Adria d.o.o., usluge nadzora nad provedbom projekta vrši zajednica ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. i Exstructa d.o.o., a za izvođenje radova angažirano je poduzeće Aquaterm d.o.o.