Jastrebarsko: Oko 500 domaćinstava imat će 40% jeftiniji odvoz otpada

Grad Jastrebarsko povukao je novi potez u gospodarenju otpadom! Vođeno činjenicom da je na području grada i prigradskih naselja znatan broj staračkih i samačkih domaćinstava, gradsko se vodstvo uspjelo izboriti da ista uđu u nove kategorije naplate odvoza otpada, kako bi ostvarila dodatne povlastice i tako uvelike uštedjela.

Od ljeta ove godine, više od 500 jaskanskih domaćinstava račune će plaćati znatno manje, odnosno 35,26 kn. To se odnosi na samačka i staračka domaćinstva koja su ušla u nove kategorije te tako ostvarila povlastice. Da pojasnimo, samačka domaćinstva ona su koja imaju jednog člana, dok su staračka domaćinstva ona čiji svi članovi imaju 65 godina i više, a da bi se ostvarila ova povlastica potrebno je bilo samo popuniti obrazac i poslati ga na adresu Grada Jastrebarskog. Sukladno podacima Policijske postaje Jastrebarsko, za više od 500 prijava utvrđeno je da ulaze u gore navedene kategorije, te će im koncesionar EKO-FLOR PLUS d.o.o., od 01. srpnja 2017. godine zaračunati novu, znatno umanjenu cijenu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

Briga o čistom okolišu i o održivom gospodarenju otpadom prioritet su i misija Grada Jastrebarskog, a gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Zvonimirom Novoselom odlučna je u nastojanjima da i ubuduće bude predvodnik odgovorne prakse gospodarenja otpadom, te da našim sugrađanima osigura najvišu razinu usluge uz najpovoljnije cijene, a jaskanski okoliš sačuva za buduće generacije. (Grad Jastrebarsko)