Jastrebarsko: Osniva se Dječje gradsko vijeće

Na 22. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 10. listopada 2016., donesena je Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Odluka je donesena s ciljem boljeg provođenja inicijative Grad Jastrebarsko – prijatelj djece te ostvarivanja prava i potreba djece direktnim odlučivanjem, u suradnji s odraslima, o pitanjima koja se odnose na njihovu dobrobit.

Naime, osnivanjem Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog potiče se aktivno sudjelovanje djece u donošenju odluka vezanih za javni život Grada Jastrebarskog, ostvarivanje prava i potreba djece te uspostavljanje boljeg odnosa, međusobnog uvažavanja i komunikacije između djece i Grada. Dječje gradsko vijeće kao predstavničko tijelo djece osnovnoškolskog uzrasta s područja Grada Jastrebarskog imat će 17 članova, starosti od 10 do 14 godina, a pravo kandidiranja i glasovanja imat će učenici 4. ,5. ,6. , i 7. razreda osnovne škole. Zainteresirana djeca mogu se uključiti u rad Dječjeg foruma Jastrebarsko gdje će se nizom radionica educirati i pripremati za aktivno sudjelovanje i kandidaturu u Dječje vijeće. Izabrani vijećnici dužni su nakon konstituirajuće sjednice izabrati i dječjeg gradonačelnika ili gradonačelnicu koji će zastupati i predstavljati Vijeće. Dječje gradsko vijeće osniva se na inicijativu koordinacijskog odbora Gradova prijatelja djece, koji je ujedno i zaslužan za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, a isto će voditi članice Društva Naša djeca Jastrebarsko. Ovim potezom Grad Jastrebarsko ujedno će i obnoviti status Grada prijatelja djece.

Grad Jastrebarsko sustavno brine o kvaliteti života svojih mališana putem raznih projekata poput: izgradnje vrtića, dječjih igrališta, naknade za opremu novorođenog djeteta, tjelesnog vježbanja, sufinanciranjem prehrane, nabave udžbenika, prijevoza te ostalog, a osnivanjem Dječjeg gradskog vijeća djeci će se dati i mogućnost da predlažu svoje ideje, želje, kritike i poruke te da na taj način aktivno sudjeluju u radu lokalne zajednice.

Više o Dječjem forumu Jastrebarsko saznajte ovdje.
Video prilog ’’Grad Jastrebarsko - grad prijatelj djece’’ pogledajte ovdje. (Grad Jastrebarsko)