Jastrebarsko ulaže u razvoj cikloturizma

Gradonačelnik Zvonimir Novosel potpisao je Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Zagrebačke županije, čime su stvoreni temelji za još snažniji razvoj cikloturizma i cikloturističke infrastrukture na području grada Jastrebarskog.

Kako bi privukli cikloturiste kojih u Europi ima gotovo 60 milijuna, kvalitetno povezali i obilježili biciklističke rute na području Županije te ih povezali s drugim turističkim proizvodima, u prostorijama Zagrebačke županije predstavnici 51 institucije, gradova, općina te biciklističkih i ekoloških udruga potpisali su Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Zagrebačke županije.

Naime, u svibnju ove godine, temeljem Programa Ministarstva turizma za razvoj cikloturizma na kontinentu u 2017. godini, čiji je cilj jačanje biciklističkog turizma kroz trasiranje, uređenje i označavanje biciklističkih ruta, Zagrebačkoj županiji dodijeljeno je 350.000 kuna. Uključivši se u Program, Turistička zajednica Zagrebačke županije obvezala se izraditi Operativni plan, koji je u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Regionalnom razvojnom agencijom izradio Institut za turizam. Operativni plan predstavljen je prilikom potpisivanja Sporazuma, a možete ga vidjeti ovdje.

Potpisivanje Sporazuma, odnosno provedba Operativnog plana za Jastrebarsko će imati višestruke koristi. Naime, Operativnim planom definirane su i mjere kojima će se između ostaloga  grad povezati sa kružnom županijskom rutom i to od Samobora preko Plešivice. Međutim, možda i najvažnija mjera Operativnog plana za Jastrebarsko trebala bi biti upravo ona koja definira kreiranje spojne rute sa gradom Zagrebom, ali i ona koja definira obilježavanje i unaprijeđenje više od 250 kilometara ruta za rekreativne bicikliste. Uz navedene, Operativnim planom definirana je i mjera značajna za kreiranje ruta, bike parkova i ostalih sadržaja za brdske (MTB) bicikliste, koji su u našem gradu već i sada rado viđeni i česti gosti.

Potpisivanje Sporazuma samo je jedna od brojnih aktivnosti Grada Jastrebarskog u smislu razvoja cikloturizma, a dokaz tome leži i u činjenici da su Zagrebačka županija i Grad Jastrebarsko na Fond za razvoj turizma, Ministarstva turizma RH, tijekom 2017. godine prijavili projekt obilježavanja više od 250 kilometara biciklističkih ruta u Jastrebarskom! (Grad Jastrebarsko)