Još deset gradova povećalo naknade za bebe

Izdvajanja za novorođenčad u Proračunu za 2019. odlučili su povećati u Belišću, Čazmi, Hvaru, Kninu, Orahovici, Slatini, Sisku, Virovitici, Vrlici i Vrgorcu. 

 

Iako je potpuno jasno da se kvalitetna i dobra demografska politika ne može voditi niti zasnivati na pojedinačnim mjerama ma koliko one atraktivne bile, vijest da je neki grad povećao naknade za bebe ili pak snizio cijenu vrtića uvijek, s pravom, izazva pažnju i pozitivne reakcije javnosti. Jer, osim što je mladim obiteljima svaka financijska pomoć i rasterećenje itekako dobrodošlo, ovakvim mjerama gradske uprave na simboličan, ali i vrlo konkretan način, pokazuju da im je briga za djecu i obitelj visoko na ljestvici prioriteta.

Polovicom prošle godine proveli smo, tako, veliko istraživanje koje je pokazalo da je čak 67 gradova u posljednjih godinu dana povećalo naknade za bebe, a u posljednjih nekoliko tjedana vijest o podizanju iznosa naknada stiže iz još devet gradova. Izdvajanja za novorođenčad u Proračunu za 2019. odlučili su, tako, povećati u Belišću, Čazmi, Hvaru, Kninu, Orahovici, SLatini, Sisku, Virovitici, Vrlici i Vrgorcu. 

Većina ovih gradova naknade je povećala za tisuću kuna, Hvar ih je povećao za dvije tisuće, a rekorder je Vrlika koja je naknade povećala sa 4.000 za prvo dijete, 6.000 za drugo i 10.000 za treće na čak 10.000 za prvo, 15.000 za drugo, 20.000 za treće i 25.000 za četvrto i svako iduće dijete.

Iako nekoliko hrvatskih gradova ima izuzetno visoke naknade za 3. dijete, naknada od 10.000 za prvo dijete apsolutno je najveći iznos i dosad ga je isplaćivao jedino Grad Opatija, koji ima identične iznose naknada i za ostalu djecu (15.000 za drugo, 20.000 za treće dijete). Uz to, kad je pronatalitetna politika u pitanju, svakako treba spomenuti da je Vrlika jedan od tek četiri grada  u zemlji koji osigurava besplatan smještaj u vrtiću za svu svoju djecu.

Primjer kako se vodi cjelovita pronatalitetna politika definitivno je Grad Belišće, u kojemu podizanje naknada za bebe dolazi kao dio paketa u kojem je i odluka o uvođenju besplatnih vrtića za svu djecu, te besplatnih udžbenika i sportske opreme za sve osnovnoškolce. Belišće je i dosad bilo u samom hrvatskom vrhu po iznosu naknada za bebe, a podizanje iznosa sa 4.000 na 5.000 za svako rođeno dijete, svrstali su se među gradove s 3. najvećim iznosom naknade u zemlji (iza Opatije i Vrlike, te Slavonskog Broda koji za prvo dijete isplaćuje 7.500 kuna).

U proračunu za 2019. godinu Hvar je, pak, povisio naknade sa dosadašnjih 3.000 na 5.000 kuna za svako novorođeno, ali i usvojeno dijete.

Grad Čazma udvostručio je iznos naknada sa 1.000 kuna za prvo i drugo dijete na 2.000 kuna po djetetu, a za svako treće i sljedeće dijete, obitelj će, umjesto dosadašnjih 2.000 kuna dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 5.000 kuna. Uz to, osiguravaju svim osnovnoškolcima besplatne udžbenike i radne bilježnice,  udvostručili su i studentske jednokratne pomoći – sa 500 na 1.000 kuna, a pomažu studentima i sa otplatom kredita pa, ukoliko student ima prosjek veći od 4,5 Grad, preuzima vraćanje glavnice kredita, što ustvari znači da je kredit bespovratan za odlične studente.

Grad Knin već je prošle godine utrostručio naknade za bebe – sad dotadašnjih 1.000 na 3.000 kuna, a u proračunu za ovu godinu odlučili su izdvojiti čak 700 tisuća kuna i dodatno povisiti naknade za drugo, treće i svako slijedeće dijete u obitelji. Roditelji će tako za drugo dijete umjesto dosadašnjih 3.000 dobivati 5.000, za treće 7.000, a za četvrto i svako slijedeće dijete po 10.000 kuna.

Grad Orahovica naknade je povećao za tisuću kuna, pa će roditelji ubuduće dobivati 2.000 kuna za prvo dijete, 3.000 kuna za drugo dijete, 4.000 kuna za treće dijete te dodatnih 1.000 kuna za svako sljedeće. Orahovica je, također, među gradovima koji svim osnovnoškolcima osiguravaju besplatne udžbenike i radne bilježnice, a sufinanciraju im i prijevoz, a srednjoškolcima na početku iduće školske godine planiraju osigurati besplatne tenisice.

Vrgorac je naknade za prvo i drugo dijete povisio je za tisuću kuna, s 2.500 na 3.500 kuna, a za treće i četvrto dijete za 1.500 kuna, na 5.000. Za tisuću kuna naknade su povećane i u Sisku, sa 2.000 na 3.000 za svaku bebu. Grad Slatina je, pak, naknade u proračunu za ovu godinu povisio na 3.000 za prvo, 4.000 za drugo i 5.000 za treće i svako iduće dijete.

I na kraju, roditelji u Virovitici će za prvu bebu umjesto dosadašnjih 500 dobivati 1.000 kuna, za drugo dijete 2.000, a za svako slijedeće po 1.000 kuna više. Uz to, Grad Virovitica roditeljima dodjeljuje i novčanu potporu za kupnju opreme za novorođenčad u iznosu od 1.000 do 3.000 kuna, a koji se određuje prema imovinskom cenzusu. (gradonačelnik.hr/M.P.D.)

 

 

 

 

naknade za novorođenčad