'Još jednom zaželi' u Belišću: 6,5 milijuna kuna za zaposlenje 40 gerontodomaćica

Grad Belišće na svojoj je službenoj web stranici objavio natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova gerontodomaćice na projektu „Još jednom zaželi”.

Ovim projektom, vrijednim 6,5 milijuna kuna, zaposlit će se 40 radnica koje će se brinuti za 160 korisnika. Trajanje radnog odnosa je 23 mjeseca, a na oglas se mogu prijaviti nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji te sve ostale pripadnice ranjivih skupina, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Cilj je projekta, naime, smanjiti broj nezaposlenih žena koje pripadaju u skupinu teško zapošljivih osoba te povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Podsjetimo, u Belišću se provodi i projekt „Zaželi", vrijedan 5,2 milijuna kuna, u sklopu kojeg se 30 gerontodomaćica brine za 150 korisnika. Nositelj projekta je Matica umirovljenika grada Belišća, a traje do srpnja 2020. godine.

Prijave na natječaj se mogu podnijeti do 25. veljače na adresu Grada. (gradonačelnik.hr/J.L.)