Karlovac: 1,5 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

U cilju unaprijeđenja sustava gospodarenja otpadom na području grada Karlovca te povećanja stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenja odlaganja na odlagališta do 1.kolovoza 2019. godine izgradit će se reciklažno dvorište Mala Švarča.

Nakon  što bude izgrađeno reciklažnim dvorištem, kao i onim postojećim na Ilovcu, upravljat će gradska Čistoća. U prvoj godini rada očekuje se da će u reciklažnom dvorištu biti prikupljeno 40 tona odvojenog otpada, a istovremeno će se provesti i osam informativno-obrazovnih aktivnosti vezanih za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima.

Karlovac je po recikliranju i odvajanju otpada trenutno peti u Hrvatskoj te nastavlja s aktivnostima povećanja razine svijesti i unaprijeđenja znanja građana o smanjenju stvaranja otpada, povećanju odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja. Odvajanjem otpada smanjit će se količina otpada koji se odlaže na odlagališta,  a samim time  smanjit će se i negativan utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje.

Podsjetimo, Grad Karlovac je 1. kolovoza s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 'Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Karlovca' koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Ukupna vrijednost projekta je oko 1,5 milijuna kuna, a iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1,3 milijuna kuna što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Grad Karlovac je također zaprimio Odluku o odobravanju sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu u iznosu od 141 tisuća kuna. (Grad Karlovac)