Karlovac: 1,6 milijuna kuna za udžbenike i radni pribor osnovnoškolcima

Za sve osnovnoškolce Grad Karlovac osigurava nabavu radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehničku kulturu, kao i udžbenike za djecu iz obitelji korisnika socijalnog programa. Za to će biti izdvojeno 1.6 milijuna kuna iz gradskog Proračuna. Knjige i pribor su pristigli. Danas je zamjenica gradonačelnika Andreja Navijalić sa suradnicima obišla dvoranu OŠ Dubovac gdje se dopremaju i razvrstavaju svi udžbenici prije podjele po školama. Gradu Karlovcu cilj je briga za djecu, osiguravanje uvjeta za optimalan djetetov razvoj, te pružanje pomoći roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djeteta.

Osim ove mjere, Grad provodi i ostale aktivnostima kojima nastoji roditeljima olakšati odgoj i obrazovanje djece. Kada se govori o predškolskom odgoju, od 2007. godine za izgradnju i rekonstrukciju dječjih vrtića Grad je uložio 60 milijuna kuna. Naknada za novorođeno dijete od 2014. godine iznosila je tisuću kuna po djetetu, a od 2018. godine naknada je povećana na 1.500,00 kuna. Uz spomenutu naknadu, kroz gradski socijalni program osiguravaju se sredstva i za nabavku mlijeka za dojenčad. Sva djeca osnovnih škola koja imaju prebivalište na području grada Karlovca imaju besplatan prijevoz. Grad Karlovac sufinancira program produženog boravka u školama.

Temeljem programa subvencije stanovanja i drugih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima grada Karlovca, oko 350 djece svaki mjesec ima osiguranu besplatnu prehranu u osnovnoj školi. Istim programom djeci osnovnoškolskog uzrasta čiji roditelji su korisnici ovog programa, Grad Karlovac omogućava besplatno ljetovanje, te program škola u prirodi. Pored navedenog, u tijeku su također aktivnosti vezane za uvođenje jednosmjenskog rada u onim školama u kojima je nastava organizirana u dvije smjene, kao i aktivnosti i poslovi vezani za obnovu školskih zgrada i nabavku opreme u cilju unaprjeđenja odgojno obrazovnog rada u našim školama. Grad trenutno provodi projekt „Škola za sve uz pomoćnike u nastavi III“, te projekt ‘’Školski obrok za svako dijete’’. Svi projekti u cilju su povećanja standarda i kvalitete života djece i obitelji u gradu Karlovcu. (Grad Karlovac)