Karlovac: 500 tisuća kuna za financiranje projekata gradskih udruga

fo:Shutterstock

Grad Karlovac poziva udruge da se uključe u javni natječaj za financiranje sa prijedlozima aktivnosti koje provode odnosno projektima.

Javni natječaji Grada Karlovca provode su u dva upravna odjela; UO za društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika. Za tu namjenu u UO za društvene djelatnosti osigurano je 300.000,00 kuna, a u Uredu gradonačelnika 200.000 kuna proračunskih sredstava.

Za potrebe informiranja zainteresiranih udruga Grad Karlovac će 6. veljače 2019. godine s početkom u 17 sati u Velikoj vijećnici Grada Karlovca održati informativnu radionicu na kojoj će predstaviti Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu.

Dodatno, tvrtke Grada Karlovca također raspisuju javni natječaj za financiranje projekata udruga u ukupnom iznosu od 710.000 kuna, a sve informacije bit će objavljene na njihovim mrežnim stranicama. (Grad Karlovac)