Karlovac: 7,9 milijuna kuna za edukaciju i zapošljavanje 50 žena

Pomažem drugima – pomažem sebi“ naziv je projekta koji je predstavljen u utorak, a čiji cilj je zapošljavanje pedeset žena, pripadnica ranjivih skupina i povećanje razine kvalitete života najmanje 200 starijih i nemoćnih osoba na području grada Karlovca i općina Draganić, Vojnić i Lasinja. U sklopu projekta 30 žena će steći svoje prvo zanimanje ili se usavršiti u svojoj struci, što će potaknuti socijalnu uključenost žena pripadnica ranjivih skupina i povećati njihovu zapošljivost.

Projekt od lipnja ove godine provodi Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područnim uredom Karlovac, Centrom za socijalnu skrb Karlovac, Gradom Karlovcem i Hrvatskim Crvenim križem Općinskim društvom Crvenog križa Vojnić. Projekt je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., vrijednost mu je 7.949.162,70 kn i trajat će dvije i pol godine. (Grad Karlovac)