Karlovac: Akcijski plan za prevenciju korupcije u finalnoj fazi

U Velikoj vijećnici gradske uprave održan je sastanak radne skupine koja je posljednjih devet mjeseci radila na izradi Akcijskog plana za strategiju prevencije korupcije grada Karlovca, u sklopu projekta „Prevencija korupcije i izgradnja identiteta“  iz Programa za urbano partnerstvo Svjetske banke. Dvadesetak polaznika radionica pregledalo je akcijski plan na kojem su radili tokom radionica, dalo svoje komentare, a tim konzultantske tvrtke Metis consulting, predstavio je finalnu verziju koja će u idućoj fazi biti predana gradonačelniku i Gradskom vijeću kako bi u zadnjoj fazi projekta Grad Karlovac prihvatio dokument „Strategije prevencije korupcije“ kao službeni dokument. (Grad Karlovac)