Karlovac korak bliže statusu Pametnog grada: Potpisan Sporazum za projekt 'SenzoriKA' kojim će se umrežiti uprava i gradske tvrtke

Grad Karlovac, 'Odašiljači i veze' i 'Končar – elektronika i informatika' danas su sklopili Sporazum o provedbi pilot projekta „Udaljeno očitavanje brojila i senzora – SenzoriKA“. Vrijednost projekta je 526 tisuća kuna, u čemu financijski osim Grada sudjeluju i tvrtke Mladost, Vodovod i kanalizacija, Gradska toplana i Čistoća.

Sustav će biti u funkciji od rujna i od tada će započeti implementacija svih aktivnosti. Projektom se umrežavaju gradska prava i gradske tvrtke Mladost, Vodovod i kanalizacija, Gradska toplana i Čistoća, odnosno podaci vezani uz kvalitetu zraka, parkiranje, daljinsko očitanje brojila vodomjera, daljinskim očitanjem spremnika otpada ...

– Karlovac već unatrag nekoliko godina radi na digitalizaciji poslovnih procesa, odnosno prikupljanja podataka i njihovom upravljanju i najvažnije da naši sugrađani od toga imaju koristi. Činjenica je da nas tehnologija usmjerava ka što učinkovitijem upravljanju poslovima, kazao je prilikom potpisivanja Sporazuma gradonačelnik Damir Mandić. Stav je partnera u projektu da će ovaj Sporazum definitivno grad Karlovac svrstati u red modernih "pametnih gradova“, u mnogome promijeniti živote građana grada Karlovca i doprinijeti daljnjem gospodarskom i svakom drugom razvoju. (Grad Karlovac)