Damir Jelić najviše uštedio na naknadama

Karlovac naknade vijećnicima srezao za čak 70 posto

U 2014. u šest hrvatskih gradova vijećnici su volontirali, bez ikakve naknade. Takvu politiku u prošloj je godini zadržao samo Biograd na moru, koji nije ni kune potrošio za svoja predstavnička tijela.

Otkako se MOST, nakon lokalnih izbora 2013., proslavio demonstrirajući i propagirajući mjere štednje, odnosno rezanje dužnosničkih plaća i vijećničkih naknada u Gradu, a potom i državi, vode se rasprave o tome je li riječ o populizmu i demagogiji ili pak snažnoj političkoj poruci i preuzimanju dijela tereta krize od građana. Mišljenja su duboko podijeljena i ukopana, a prakse različite.

Istraživanje gradonačelnik.hr-a u kojem smo prošle godine analizirali tada posljednje dostupne, podatke za 2014. godinu, pokazalo je da Metković nije jedini primjer i da su gradski vijećnici u šest hrvatskih gradova – Petrinji, Pleternici, Belišću, Hrvatskoj Kostajnici, Čabru i Biogradu na moru, svoj posao radili za nula kuna.

Ovih smo dana analizirali nove podatke Ministarstva financija, o izvršenju gradskih proračuna za 2015. godinu, te ustanovili da je u prošloj godini vijećnike volontere imao još jedino Biograd na moru. To je jedini hrvatski grad koji lani, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava nije izdvojio niti jednu kunu.

Odmah iza Biograda, po najmanjem izdvajanju za vijećnike, nalazi se Karlovac. Ukupni iznos za ove naknade iz karlovačkog proračuna lani je iznosio 282.296 kuna, što je tek 0,14 posto karlovačkog gradskog proračuna i čak 71,2 posto manji iznos nego što je za gradske vijećnike izdvojeno godinu ranije. U 2014. godini, Karlovac je naime za vijećnike izdvojio 980.169 kuna.

GRAD REGIJA KATEGORIJA VELIČINA PRORAČUNA 2015. BR.STAN Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (2014.) Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (2015.) Apsolutna promjena 2014.-2015. (kn) Postotna promjena 2014.-2015.
Karlovac Kontinentalna Hrvatska Veliki grad 201.970.726 55.705 980.169 282.196 -697.973 -71,2%
Kutjevo Kontinentalna Hrvatska Mali grad 10.413.352 6.247 93.567 29.783 -63.784 -68,2%
Čakovec Kontinentalna Hrvatska Srednji grad 102.364.951 27.104 1.457.358 581.096 -876.262 -60,1%
Petrinja Kontinentalna Hrvatska Srednji grad 75.427.202 24.671 950.892 440.307 -510.585 -53,7%
Zlatar Kontinentalna Hrvatska Mali grad 7.395.471 6.096 39.668 19.300 -20.368 -51,3%
Dubrovnik Jadranska Hrvatska Veliki grad 366.364.700 42.615 2.037.592 995.668 -1.041.924 -51,1%
Imotski Jadranska Hrvatska Srednji grad 26.463.684 10.764 254.625 134.167 -120.458 -47,3%
Benkovac Jadranska Hrvatska Srednji grad 23.747.225 11.026 478.768 262.721 -216.047 -45,1%
Kutina Kontinentalna Hrvatska Srednji grad 67.715.318 22.760 558.390 339.344 -219.046 -39,2%
Dugo Selo Kontinentalna Hrvatska Srednji grad 38.860.664 17.466 697.599 436.928 -260.671 -37,4%

Zbog čega tako drastično rezanje?

'Smanjenje naknada vijećnicima bila je jedna u nizu mjera koje je gradonačelnik Damir Jelić predložio vijećnicima u vrijeme donošenja Proračuna Grada Karlovca za 2015. godinu. Pored smanjenja naknada vijećnicima, smanjene su i naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća u trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Grada Karlovca. Istovremeno su i smanjene plaće zaposlenima u Gradskoj upravi za 6 posto. Cilj ovih mjera bio je uravnoteženje proračuna nakon što su smanjeni proračunski prihodi s osnove poreza na dohodak jer je Vlada RH povećala porezne olakšice na teret jedinica lokalne samouprave. Vijećnici su pokazali razumijevanje za situaciju u kojoj se našao Grad Karlovac te su prihvatili smanjenje naknada koje nije utjecalo na funkcioniranje i rad predstavničkog tijela', objašnjavaju iz Grada Karlovca.

Nakon Karlovca, najmanje je za vijećnike izdvojio Zlatar, koji je i godinu ranije bio među prvih deset najštedljivijih na ovoj stavci. S tadašnjih nešto manje od 40 tisuća kuna, iznos za naknade vijećnicima lani je prepolovljen, na 19.300 kuna, odnosno 0,26 posto proračuna. Na četvrtom mjestu je Dubrovnik, čijih 0,27 posto proračuna iznosi gotovo milijun kuna, ali i smanjenje od čak 51 posto u odnosu na 2014., kada je za vijećnike izdvojeno gotovo dva milijuna kuna.

Izdvajanja za naknade drastično je srezano i u Kutjevu – za 69 posto, Čakovcu 60,1 posto, Petrinji 53,7 posto, Imotskom 47,3 posto, Kutini 39,2 posto i Dugom Selu – 37,4 posto.

Metković: Vijećnicima i dalje naknada od jedne kune

Među deset najštedljivijih gradova, kada su vijećničke naknade u pitanju, i dalje je i Metković. I to unatoč povećanju od čak 350 posto u 2015. godini. Metković je, naime, u 2014. za ovu namjenu izdvojio tek 20.323 kuna, a prošle godine 91,495. Gradonačelnica Katarina Ujdur objašnjava kako gradski vijećnici u Metkoviću i dalje rade za jednu kunu naknade po sjednici, a bez naknada rade i svi nadzorni odbori i upravna vijeća. Tako da je za same vijećnike Grad u godinu dana potrošio 159 kuna. No, do dramatičnog povećanja u ovoj stavci je došlo jer je Grad u prošloj godini s preko 45 tisuća kuna financirao rad dva povjerenika u postupku izlučivanja zemljišnih knjiga, kao i rad povjerenstva za provedbu izbora za vijeća nacionalnih manjina, koji su koštali preko 45 tisuća kuna.

(gradonačelnik.hr)

GRAD REGIJA KATEGORIJA VELIČINA PRORAČUNA 2015. BR.STAN Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (2015.) Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (2015.) - % proračuna
Biograd na Moru Jadranska Hrvatska Mali grad 34.151.468 5.569 0 0,00%
Karlovac Kontinentalna Hrvatska Veliki grad 201.970.726 55.705 282.196 0,14%
Zlatar Kontinentalna Hrvatska Mali grad 7.395.471 6.096 19.300 0,26%
Dubrovnik Jadranska Hrvatska Veliki grad 366.364.700 42.615 995.668 0,27%
Kutjevo Kontinentalna Hrvatska Mali grad 10.413.352 6.247 29.783 0,29%
Opatija Jadranska Hrvatska Srednji grad 105.648.669 11.659 310.974 0,29%
Klanjec Kontinentalna Hrvatska Mali grad 7.180.614 2.915 22.622 0,32%
Metković Jadranska Hrvatska Srednji grad 27.437.150 16.788 91.495 0,33%
Split Jadranska Hrvatska Veliki grad 669.557.661 178.102 2.253.183 0,34%
Rijeka Jadranska Hrvatska Veliki grad 642.040.151 128.624 2.298.611 0,36%