Karlovac osigurao 57 tisuća kuna za novi Program za mlade

Grad Karlovac osigurao je 57 tisuća kuna iz Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za projekt Karlovac - grad za mlade. Partner u provedbi je udruga CARPE DIEM, a cilj je poboljšati uvjete života mladih na području grada Karlovca kroz dijalog donositelja odluka i mladih koji će doprinijeti izradi trećeg Gradskog  programa za mlade. 

Grad Karlovac do sada je izradio i proveo dva Gradska programa za mlade. (2009.-2012.; 2015.-2018.). Izradom trećeg Gradskog Programa za mlade, definirat će se ciljevi, mjere i zadaci koji će se provoditi u suradnji s različitim udrugama mladih, Savjetom mladih grada Karlovca, Savjetom mladih Karlovačke županije, školama i sl. Utvrdit će se njihov društveni potencijal te pružiti podrška u sazrijevanju i integraciji kako bi aktivno doprinosili pozitivnim društvenim promjenama, odnosno da njihova mišljenja i preporuke nađu svoje mjesto u politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj. 

Kroz projekt će mladi unaprijedit svoje kompetencije, naučiti artikulirati svoje potrebe te samim time postati aktivniji građani. Projekt traje do kraja 2019. godine. (Grad Karlovac)