Karlovac: Otvorena javna rasprava o prijedlogu proračuna za 2017.

Na službenim stranicama Grada Karlovca objavljen je Nacrt proračuna Grada za 2017. godinu, a gradonačelnik Damir Jelić pozvao je sve građane da se uključe u javnu raspravu koja će trajati do 7. studenoga, te svojim prijedlozima pridonesu kvaliteti proračuna.

Planirani ukupni prihodi u idućoj godini su 248,28 milijuna kuna što je, objašnjava u predgovoru Jelić, manje nego u 2016. godini jer je u ovoj godini Grad Karlovac imao značajne prihode iz EU fondova za financiranje izgradnje slatkovodnog akvarija i muzeja rijeka koji su nedavno svečeno otvoreni.

U 2016. godini bili su povećani i prihodi od poreza i prireza zbog povećanja zaposlenosti, čme su osigurana sredstva za brojne projekte - uređenje i izgradnju prometnica, sanaciju pothodnika, projekte oborinske odvodnje, sanaciju klizišta, izgradnju parkirališta, nastaviti projekt uređenja Starog Grada Dubovac, intenzivnije raditi na Muzeju domovinskog rata Turanj, započeti izgradnju novog vrtića na Rakovcu, kao i osigurati sredstva za kupnju objekta kulturne baštine tj. kina Edison.

Na taj način je, piše Jelić, utrošen najveći dio od oko 12 milijuna kuna viška kojim je Grad raspolagao na početku godine, a dio viškova iz ove godine planira se prenijeti u iduću godinu u najvećem dijelu za nastavak gradnje dječjeg vrtića Rakovac.

U 2017. godini Grad Karlovac ne planira nova zaduženja, već želi tu godinu iskoristiti za otplatu dijela starih. Sa zaduživanjem smo uvijek oprezni, jer ne želimo da nam Grad bude prezadužen, napominje Jelić.

Što se tiče prihoda, planiran je lagani porast poreznih prihoda za oko 1-2%, ako i povećanje prihoda od komunalne naknade, ali bez daljnjeg povećanja obveza za građane i poduzetnike, što će se ostvariti još većom brigom za naplatu naših prihoda. Očekuju se značajni prihodi s nacionalne razine tj. iz proračuna Ministarstva kulture, turizma, ali i temeljem kandidatura naših projekata energetske učinkovitosti na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ističe Jelić.

Gradonačelnik najavljuje kako će se na svim razinama, od gradske uprave do ustanova i tvrtki u vlasništvu Grada nastaviti provoditi sve započete mjere štednje, ali se i dalje nastavljau redovno financirati predškolski odgoj, osnovno školstvo, vatrogastvo, kulture i dr. javne usluge koje je Grad obvezan financirati.

Jelić ističe kako je Grad samo za izgradnju i rekonstrukciju vrtića u proteklih 5.6 godina izdvojio oko 40 milijuna kuna, a sa vrtićem Rakovac čija je rekonstrukacija započeta ove godine, preko 55 milijuna kuna. No, novi projekti morat će uglavnom, zbog nedostatka sredstava, biti prolongirani. 'Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture financiraju se iz komunalnog doprinosa i komunalne naknade koje Grad naplaćuje od poslovnih subjekata i kućanstva, a koje nismo željeli dodatno opterećivati, iako navedena sredstva nisu dostatna za pokriće rashoda održavanja i gradnje komunalne infrastrukturi, a želja nam je u tom segmentu imati visoke standarde', objašnjava gradonačelnik.

Osim vrtića Rakovac u narednoj godini planira se privoditi kraju građevinske radove na Muzeju domovinskog rata na Turnju, dalje uređivati Stari grad Dubovac, nastaviti rekonstrukciju prometnica, daljnje uređenje pothodnika, izgraditi Glazbeni paviljon. Također se nastavlja s projektima energetske učinkovitosti na školama, na sportskoj dvorani Mladost, ali će se i sufinancirati projektei energetske obnove stambenih zgrada.

U narednoj godini planiraju se i izdaci za nabavu radnih bilježnica za sve osnovnoškolce, te udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih obitelji. Za tu namjenuplanirano je preko 1,5 mil.kn.

U programu održavanja komunalne infrastrukture računa se na pomoć s nacionalne razine za investicijsko održavanje mostova kojih u Gradu ima čak 46. Uz još 50 velikih propusta na potocima, Grad značajna sredstva mora izdvajati za njihovo održavanje u funkcionalnom stanju. (Izvor: Grad Karlovac)