Prijedlog proračuna gradonačelnika Damira Mandića

Karlovac smanjuje prirez, pojeftinjuje vrtiće i podiže naknade za bebe!

Prihvati li Gradsko vijeće prijedlog gradonačelnika Damira Mandića, građani Karlovca od iduće će godine plaćati dva posto manji prirez, naknade za bebe povisit će se s 1.000 na 1.500 kuna, a roditelji s troje djece jeftinije će plaćati vrtiće

Grad Karlovac objavio je ovih dana na svojim službenim stranicama Nacrt proračuna za 2018. godinu, čime je otvorena javna rasprava, a građani pozvani da do 8. studenoga daju svoje prijedloge i primjedbe na financijski plan kojeg predlaže gradska uprava na čelu sa novim gradonačelnikom Damirom Mandićem.

Među najzanimljivijim novostima novog proračuna, ako ga naravno Gradsko vijeće usvoji kako je predložen, definitivno su smanjenje prireza, te pronatalitetne mjere i olakšice za mlade obitelji među kojima je i povećanja naknada za bebe.

Prirez se, nakon tri godine, smanjuje sa 14 na 12 posto, što za većinu građana znači povećanje plaća a Gradu tri milijuna manje prihoda. No, ističe gradonačelik Damir Mandić u svom predgovoru Nacrtu proračuna, gradska uprava ne planira nikakva nova porezna opterećenja ni za poduzetnike ni za građane, već će taj manjak prihoda nadomjestiti racionalnim upravljanjem i povlačenjem sredstava iz vanjskih izvora – državnih i EU fondova.

Što se tiče pronatalitetnih mjera kojima gradska uprava želi pridonijeti boljem materijalnom statusu obitelji, a time i unaprijediti demografsku sliku grada, tu je prije svega povećanje potpora za novorođenčad s dosadašnjih tisuću na 1.500 kuna, za što je u Proračunu za 2018. planirano dodatnih 220 tisuća kuna (ukupno 600 tisuća).

Uz to, značajnu financijsku olakšicu za karlovačke roditelje definitivno će predstavljati i besplatni udžbenici koje gradska uprava planira od iduće godine osigurati za sve učenike osnovnih škola kojima je Grad osnivač. Do sada je, naime, Grad financirao radne bilježnice i mape za likovnu i tehničku kulturu, dok su besplatne udžbenike dobivali samo djeca čiji su roditelji korisnici Socijalnog programa Grada Karlovca. Usvoji li Gradsko vijeće Proračun kakvog predlaže gradonačelnik Mandić, od iduće jeseni besplatne udžbenike imat će svi osnovnoškolci, za što je u proračunu planirano tri milijuna kuna (u 2017. za ovu je namjenu bilo izdvojeno 1,5 milijun).

Nadalje, gradonačelik Mandić predlaže i smanjenje cijena vrtića za obitelji u kojima su roditelji nezaposleni ili su na redovitom školovanju, te za obitelji s troje i više djece. Roditelji koji imaju troje djece u vrtiću i dalje će plaćati ukupno 680 kuna participacije, no ako je dvoje djece u vrtiću, a ostali na redovnom školovanju ili još nisu u vrtiću, plaćat će ukupno 630 kuna participacije, dok sada plaćaju 1.310 kuna (680 kuna za prvo, a 630 kuna za drugo dijete u vrtiću). Kada je, pak, jedno dijete u vrtiću, a ostali na redovnom školovanju ili još nisu u vrtiću, roditelji će plaćati participaciju od 460 kuna (sada plaćaju 680 kuna). Inače, redovne cijene vrtića u Karlovcu ovise o imovinskom cenzusu, odnosno prihodima roditelja, i kreću se od 460 do 680 kuna po djetetu.

Na kraju, predlaže se i uvođenje kategorije roditelja invalida s oštećenjem 70 posto i više invaliditeta temeljem koje bi roditelji plaćali participaciju za dva razreda niže od pripadajućeg.

Detalje Nacrta karlovačkog proračuna, kao i gradonačelnikov predgovor, možete vidjeti ovdje. (gradonačelnik.hr)

Karlovac, damir mandić, prirez, naknade za novorođenčad, vrtići, proračun