Kastav: 439 tisuća kuna za novi projekt učinkovitog gospodarenja otpadom

Grad Kastav je 11. rujna 2018. godine s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta "KaSTAV - grad sa stavom prema otpadu" iznosi 439 tisuća kuna, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 373 tisuće kuna.

Projektom je definirana provedba izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, što je u skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojim je definiran Cilj 5. - Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti  te mjera za ostvarenje navedenog cilja Mjera 5.2. - Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

„Izobrazno – informativnim aktivnostima želi se građane Grada Kastva informirati i educirati o razlozima prelaska na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom, objasniti im prednost novog sustava gospodarenja otpadom te zašto je takav način gospodarenja održiv. Želi se osvijestiti građane o njihovoj ulozi, važnosti njihovog odgovornog postupanja s komunalnim otpadom kao i važnosti promjene njihovih dosadašnjih navika. Poseban naglasak se stavlja na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta“, poručili su iz Grada.

U sklopu projekta će se izraditi letci, brošure i plakati o sprječavanju nastanka otpada i odgovornom postupanju s otpadom, recikliranju i kompostiranju, uvest će se specijalizirane radijeske emisije i radijske reklame o gospodarenju otpadom, a plaćat će se oglasi i u tiskovnim medijima, organizirat će se javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom te radionice za djecu predškolskog i školskog uzrasta, edukatore i umirovljenike. Također, izradit će se edukativne bojanke za djecu i didaktičke igračke, a bit će organizirano i natjecanje u školama, u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada.

Ove aktivnosti će se provoditi u više ponavljajućih ciklusa do travnja 2020. godine. (Grad Kastav)