Kaštela dobivaju razvojnu agenciju koja će pomagati poduzetnicima i udrugama

Kaštelanski gradski vijećnici na svojoj su 3. sjednici dali suglasnost za osnivanje Razvojne agencije Grada Kaštela koja će se baviti povlačenjem sredstava iz EU fondova, poticanjem razvoja gospodarstva i organizacija civilnog društva, pratit će provedbe gradskih strategija, koordinirati izradu akcijskih planova, poticati razvojne projekte i pružati savjetodavnu i tehničku pomoć u pripremi projekata. Gradonačelnik Denis Ivanović objasnio je da neće biti novog zapošljavanja i dodatnih troškova, nego će za ravnatelja Agencije biti postavljena jedna od tri osobe koje sada rade na EU fondovima. Funkcija ravnatelja bit će najprije volonterska, dok Agencija kroz projekte ne pronađe sredstva, nakon čega će se financirati iz uprihođenih sredstava.

Gradsko vijeće usvojilo je i Strategiju kulturnog razvitka grada Kaštela koja se temelji upravo na povlačenje sredstava iz EU fondova i to u vremenskom razdoblju od 2017. – 2023. godine.

Izvještaje o svom radu u 2016. godini podnijeli su ravnatelji gradskih ustanova – Muzeja grada Kaštela, Gradske knjižnice, Dječjeg vrtića Kaštela i Javne ustanove športski objekti, nakon čega su vijećnici prihvatili izvješća.

Također, vijećnici su usvojili i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kaštela za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine. Prihodovna strana iznosi 54,8 milijuna kuna, odnosno 37,89 posto u odnosu na planirani prihod za cijelu godinu, dok je strana koja se odnosi na rashode 53,4 milijuna, odnosno 33,73 posto od planiranih ukupnih rashoda za ovu godinu. (Grad Kaštela)