Knin: Gotovo 2 milijuna kuna za pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja u sklopu Programa socijalnih davanja

Grad Knin na svojoj je službenoj stranici objavio novi Program socijalnih davanja na području Grada za 2019. godinu.

Naime, Grad Knin će iz svog novog Proračuna, koji iznosi preko 93 milijuna kuna, izdvojiti ukupno 1.926.000,00 kuna za potrebe socijalno ugroženim osobama. 110 tisuća kuna je osigurano za jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom, a 100 tisuća kuna izdvojit će se za pomoć obiteljima i kućanstvima.

„U svrhu pružanja pomoći samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, zatim zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama“, stoji u Programu.

Za jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu izdvojit će se 700 tisuća kuna. Podsjetimo, Grad Knin povisio je svoje naknade za bebe te sada iznose 3.000 kuna za prvo dijete, 5.000 za drugo, 7.000 za treće i 10.000 kuna za četvrto i svako slijedeće dijete.  

Za učeničke i studentske stipendije izdvojit će se 196 tisuća kuna. „Uz isplatu postojećih stipendija te raspisivanje natječaja za 5 učeničkih stipendija, u iznosu od  500 kuna mjesečno i 10 studentskih stipendija, u iznosu od 1.000 kuna mjesečno, u 2019. godini, Grad Knin ovim Programom osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 43 tisuća kuna za učeničke (školske) stipendije i 153 tisuća kuna za studentske stipendije“, naveli su u Programu.

Grad će sufinancirati i troškove stanovanja pa će se tako 80 tisuća kuna izdvojiti za sufinanciranje vode, dok je 800 tisuća kuna osigurano za troškove ogrijeva, a za ostale izdatke za socijalnu skrb osiguran je iznos od 40 tisuća kuna.

I u 2019. godini će se sufinancirati dio troškova boravka djece u DV Cvrčak, za što će biti izdvojeno 100 tisuća kuna.

„Grad Knin će i tijekom 2019. godine, sukladno Odluci o visini sudjelovanja roditelja u cijeni pružanja – korištenja usluga Dječjeg vrtića “CVRČAK” Knin, sufinancirati troškove boravka djece u Dječjem vrtiću “Cvrčak” Knin na način da se samohranim roditeljima i roditeljima čija ukupna primanja ne prelaze 1.400 kuna po jednom članu obitelji, cijena korištenja usluge dječjeg vrtića umanjuje za 1/3 te će ista iznositi 335 kuna za 10-satni program i 200 kuna za 5,5,-satni program. Roditelji – korisnici usluga koji imaju dvije ili više djece upisanih u Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin, u plaćanju mjesečne cijene usluge, sudjeluju na sljedeći način: za prvo dijete puni iznos, za drugo dijete 50% od punog iznosa, a za treće i svako sljedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja mjesečne usluge“, objasnili su u Programu. (gradonačelnik.hr/J.L.)