Knin: Kreće gradnja reciklažnog dvorišta vrijednog 2,2 milijuna kuna

U ponedjeljak je u kninskoj Gradskoj vijećnici organizirana početna konferencija u sklopu projekta Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin“ na kojoj je održana i prezentacija projekta od strane Ekološke Udruge „Krka“ Knin  koja provodi usluge  provođenja informativno-obrazovnih aktivnosti i promidžbe i vidljivosti projekta.

Konferencija je održana povodom informiranja javnosti te potpisivanja ugovora između Grada Knina i izvođača radova na reciklažnom dvorištu, tvrtke Graditelj svratišta d.o.o iz Zagreba te povodom potpisivanja ugovora za usluge nadzora građenja između Grada  Knina  i  tvrtke  Akvedukt d.o.o iz Splita.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.231.536,00 kn. Projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, MRRFEU iz Fonda za sufinanciranje EU projekata na regionalnoj i lokanoj razini u iznosu od 238.699,62 kn, a ostatak od 302.047,41 kn sufinancira Grad Knin.

Korisnik bespovratnih sredstava projekta je Grad Knin, dok će se nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole upravljanje reciklažnim dvorištem povjeriti društvu Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin. Lokacija reciklažnog dvorišta je na ulazu u poduzetničku zonu Preparandija, na adresi Sinjska cesta b.b. u Kninu. Početak rada reciklažnog dvorišta se očekuje u siječnju 2019.g.

Reciklažno dvorište bit će dostupno lokalnom stanovništvu tijekom cijele godine za vrijeme radnog vremena, a osobama s invaliditetom će se omogućiti korištenje bez ograničenja. Preuzimanje otpada za građane će biti  besplatno.

O projektu i uslugama reciklažnog dvorišta građani će više biti educirani i informirani u narednom razdoblju putem medija, plakata, letaka, brošura, bojanki i edukativnih radionica. (Grad Knin)