Knin u sklopu EU projekta organizirao besplatne edukacije za turističke pratitelje, vodiče i voditelje turističke agencije

Grad Knin i Turistička zajednica grada Knina provode projekt „Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma“, vrijedan 1,8 milijuna kuna, kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta provest će se besplatna obuka za ukupno 16 osoba s područja Grada Knina i to obuke za: turističkog pratitelja (4 osobe), turističkog vodiča (10 osoba) te voditelja turističke agencije (2 osobe).

Obuke će organizirati Turistička zajednica grada Knina u suradnji s Gradom Knin, a provodit će se u listopadu 2019. godine.

Prijave za svaki pojedini poziv, uz ostalu navedenu dokumentaciju, potrebno je dostaviti zaključno sa 02. rujna 2019. godine putem elektronske pošte na adresu info@tz-knin.hr, poštom ili osobno na adresu Grada, s napomenom na koji javni poziv se odnosi prijava. (Grad Knin)