Konstituiran Savjet mladih Malog Lošinja

Nakon što je Gradsko vijeće Malog Lošinja 15.lipnja 2016.godine izabralo sedam članova Savjeta mladih, 11.srpnja održana je konstituirajuća sjednica na kojoj se održalo tajno glasovanje za predsjednika i zamjenika Savjeta. Svoje kandidature predalo je dvoje članova, Antonio Badurina sa zamjenicom Andreom Krasnić te Leona Mišljenović sa zamjenicom Emmom Maljić.

Tajnim glasovanjem za predsjednika je izabran Antonio Badurina. Nakon izbora, članovi Savjeta raspravljali su i prihvatili Poslovnik rada Savjeta, te dogovorili rokove oko izrade Programa rada i Financijskog plana koji se dostavljaju Gradskom vijeću.

Konstituirajućoj sjednici prisustvovali su gradonačelnik Gari Cappelli, predsjednik Gradskog vijeća Anto Nedić te pročelnica Ureda Grada i upravljanja gradskom imovinom Ružica Baumgarten koji su članovima Savjeta poželjeli puno uspjeha u daljnjem radu.

Članove Savjeta mladih čine:
1. Antonio Badurina
2. Andrea Krasnić
3. Ana Kersulić
4. Marija Aladić
5. Tomislav Puhek
6. Leona Mišljenović
7. Emma Maljić

(Grad Mali Lošinj)