Konstituirano Gradsko vijeće Splita, predsjednik HGS-ov Jure Šundov

Izborom Jure Šundova (HGS) za predsjednika te Petra Škorića (HDZ) za prvog i Marijane Puljak (Pametno) za drugu zamjenicu predsjednika konstituirano je Gradsko vijeće Grada Splita. Vijeće je konstituirano iz drugog pokušaja. Naime, u prvom, prije dva tjedna, 3. srpnja, nitko nije iznio prijedloge za vodeće dužnosti u vijeću, izbor za koje je pretpostavka konstituiranja vijeća. Tada je, u tom smislu, Škorić, u ime vijećnika koalicijske liste koju predvodi HDZ i vijećnika koalicijske liste koju predvodi HGS zatražio dodatno vrijeme za konzultacije, najavivši da bi dogovor mogao biti postignut u roku dva tjedna.

Šundova je za predsjednika predložilo 18 vijećnika - 11 HDZ-ovih i 7 HGS-ovih, dok ih je 14 SDP-ovih, MOST-ovih i iz stranke Pametno bilo protiv. Jedan, HNS-ov Goran Kovačić, bio je suzdržan.  Preuzimajući predsjedanje vijećem Šundov se, između ostalog, zahvalio građanima što su izašli na izbore i glasali za aktualni sastav vijeća. „Nastojat ću biti pravedan i voditi vijeće tako da njegov rad bude efikasan, bez međusobnog vrijeđanja i omalovažavanja“, kazao je Šundov, izrazivši nadu da će sadašnji saziv vijeća doprinijeti boljitku grada. Šundov je istakao potrebu što bržeg angažmana vijeća na rješavanju postojećih problema u gradu, u prvom redu na donošenju proračuna. S tim u vezi je najavio da će se prva radna sjednica Gradskog vijeća održati uskoro, već oko 1. kolovoza. (Grad SPlit)