Koprivnica: Projektanti i obrtnici se uključuju u projekt rekonstrukcije Muzejskog trga

Prošli je tjedan u Koprivnici predstavljen projekt “E19 za Muzejski trg”. Riječ je o sveobuhvatnom projektu koji uključuje obnovu i potpuno suvremeno stavljanje u funkciju nekoliko objekata – zgrade Muzeja grada Koprivnice, Kuće Malančec i kuće na adresi Esterova 19. S obzirom na kompleksnost projekta potreban je sveobuhvatan pristup istom.

Neke aktivnosti već su odrađene, naime u tijeku je projektiranje energetske obnove zgrade Muzeja u sklopu projekta RefurbCulture, dovršena je i za prijavu na natječaj spremna sva potrebna dokumentacija za Kuću Malančec, a prije nekoliko dana uspješno je dovršen proces rješavanja imovinsko-vlasničkih odnosa uz neobaroknu kuću na adresi Esterova 19.

– Muzejski trg inicijativa je za koju smo sigurni da čini novi urbanistički iskorak u životu grada Koprivnice i pokazuje viziju i smjer u kojem želimo da naš grad ide, osobito kada pričamo o samoj jezgri centra grada. Hvala svim projektantima, obrtnicima koji su se uključili u ovaj projekt. Ovaj projekt pokazuje kako kad okupimo politiku, gradsku upravu, naše kulturne ustanove, naše projektante i obrtnike možemo napraviti veliku stvar za naš grad i građane – rekao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Glavni inicijator pokretanja projekta „E19 za Muzejski trg“ je Muzej grada Koprivnice.

– Esterova 19 je građanska kuća s početka 19 stoljeća koja svojim krasnim pročeljem zaslužuje obnovu, a Muzej je tu da s Ministarstvom kulture, konzervatorima zaštiti takve objekte. Imali smo dosta problema oko rješavanja imovinsko pravnim odnosa, no zahvaljujući Gradu i vlasniku našli smo model rješenja – rekao je Robert Čimin, ravnatelj Muzeja grada Koprivnice.

Model obnove objekta neće biti jednostavan te su moguća tri načina. Jadan je cjelovita obnova u ovakvom obliku kakav je on sada, zatim djelomična rekonstrukcija sa zadržavanjem pročelja i novim stražnjim dijelom i treći je potpuno novi zamjenski objekt. Projektni zadatak pokazat će koji od ova tri rješenja je najbolji.

Ono što ovom projektu daje poseban značaj je što će projektanti s područja grada Koprivnice međusobno podijeliti zadatke i besplatno odraditi potrebnu projektnu dokumentaciju. Procijenjena vrijednost tih radova je oko 200.000,00 kuna. Nositelj izrade projektne dokumentacije će biti tvrtka Coart koja ima dopuštenje za rad na kulturni dobrima što je ujedno i jedna od uvjeta. Nakon što projekt bude gotov znat će se i koliko će koštati i sama rekonstrukcija objekta.

Sama obnova planirana je u suradnji s koprivničkim obrtnicima. U sklopu konferencije potpisan je i sporazum o suradnji na projektu. (Grad Koprivnica)