Koprivnica: Osigurano 250 tisuća kuna za nastavak obnove Sinagoge i crkve sv. Antuna Padovanskog

Grad Koprivnica je jučer s Ministarstvom kulture potpisao Ugovor o nastavku obnove Sinagoge, Židovskog groblja i crkve sv. Antuna Padovanskog. Prijavljeni su radovi adaptacije na Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2019. godinu te je Ministarstvo kulture odobrilo sredstva u iznosu od 250.000,00 kn. Vrijednost radova sa izradom projektne dokumentacije procijenjena je na 500.000,00kn, a preostali dio do punog iznosa za realizaciju osigurati će Grad Koprivnica.

Ispred Grada Koprivnice Ugovor je potpisao gradonačelnik Mišel Jakšić, dok je ispred Ministarstva kulture potpis na Ugovor stavio pročelnik Konzervatorskog odjela u Bjelovaru Milan Pezelj. (Grad Koprivnica)