Koprivnica: Osnovnoškolcima osigurali besplatne radne bilježnice, povećali stipendije za studente s invaliditetom i uveli nove olakšice za investitore

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice doneseno je niz odluka kojimas se podižu standardi i kvaliteta života te uvjeti poslovanja

Grad Koprivnica ove će godine sa 657 tisuća kuna financirati radne bilježnice za obvezne i izborne predmete učenicima svojih osnovnih škola, odlučeno je na sjednici Gradskog vijeća. U proračunu za ovu godinu za to su osigurali 391 tisuću kuna, a rebalansom su ih povećali za još 266 tisuća. Uz učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad - OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, OŠ „Braća Radić“, OŠ „Đuro Ester“ i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica, na financiranje troškova nabave radnih bilježnica mogu ostvariti i učenici koji su polaznici osnovnih škola kojima nije osnivač Grad Koprivnica ukoliko imaju prijavljeno prebivalište učenika na području Grada Koprivnice u trajanju od najmanje šest mjeseci, ne postoji dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica te je utvrđena jednakost ili istoznačnost naslova i nakladnika radne bilježnice u Konačnoj listi odabranih radnih bilježnica osnovne škole koju učenik polazi i računu o isporuci radnih bilježnica.

'Navedenom Odlukom podupire se standard roditelja te se na taj način podiže kvaliteta života građana Grada Koprivnice. Naglašava se važnost obrazovanja na način da Grad Koprivnica sudjeluje u financiranju radnih bilježnica kao pripadajućeg dopunskog nastavnog sredstva u jednakom omjeru za svu djecu polaznike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Koprivnica te za djecu polaznike osnovnih škola kojima Grad Koprivnica nije osnivač, a koja imaju prijavljeno prebivalište na području Grada', ističu iz Grada.

Isto tako, Gradsko vijeće podržalo je prijedlog o povećanju iznosa stipendija za redovne studente na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju koji studiraju u Republici Hrvatskoj i van nje, a imaju utvrđeni invaliditet veći od 50% kao i studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj.

Studentima sa invaliditetom većim od 50% stipendije se tako povećavaju na 800,00 kn za studiranje u tuzemstvu i 1.600,00 kuna za studiranje u inozemstvu te za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u Republici Hrvatskoj na iznos od 800,00 kuna.

Gradsko vijeće potvrdilo je i nedavno najavljene nove mjere poticanja gospodarstva i rasta zapošlajvanja kojima Grad Koprivnica uvodi jedne od najpovoljnijih olakšica za investitore u zemlji. Programom olakšica investitorima u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička uvode se, naime, olakšice do 100 posto za investitore u ove poduzetničke zone a koji sada do zemljišta mogu doći i za 1 kunu po kvadratnom metru. Grad Koprivnica sve se više okreće malom i srednjem poduzetništvu pa su samo u posljednjih godinu dana u poduzetništvo uložili oko 20 milijuna kuna, od čega u novi Poduzetnički inkubator 13,5 milijuna kuna, što je jedno od najvećih ulaganja  u start-upove, nove tehnologije i infrastrukturu u zadnjih 20-30 .

Navedenim Programom poduzetnicima koji ulažu u poduzetničke zone Grada pruža se niz pogodnosti i olakšica za realizaciju poduzetničkog projekta. Programom su  obuhvaćene osim postojećih pogodnosti vezane uz kupoprodaju zemljišta i komunalnu naknadu, pogodnosti vezane uz  komunalni doprinos koje su  prilagođene  željenom pravcu razvoja gospodarstva i pogodnosti vezane uz osnivanje prava građenja.  Po prvi puta omogućuje se poduzetnicima osim kupnje zemljišta u poduzetničkoj zoni i realizacija izgradnje poslovnog objekta putem osnivanja prava građenja. (M.P.D.)