Koprivnica: U tijeku provedba pet projekata u vrijednosti od 35 milijuna kuna

Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić u ponedjeljak je sa svojim suradnicima obišao radove koji se trenutno izvode na području grada Koprivnice. Ukupna vrijednost pet projekata iznosi oko 35 milijuna kuna.

„Puni smo optimizma. U 2018. godini imali smo porast prihoda od redovitog poslovanja za 16 posto, dakle 130 milijuna kuna, rashodi su bili 115 milijuna kuna, što znači da smo ostali u jednom dobrom plusu, u jednoj dobroj pozitivi za 2018. godinu. Ono što u rastu prihoda najviše veseli je da smo imali porast od poreza na dohodak za sedam posto, bez obzira na to što nam porezne reforme ove vlade ne idu na ruku, bez obzira što se uzima razvijenijim područjima da bi se dijelilo šakom i kapom negdje drugdje. Snaga našeg gospodarstva i porast novih otvorenih radnih mjesta nam je donio tih sedam posto većih prihoda u porezu na dohodak nego u godini prije. Želim naglasiti da smo u 2018. godini smanjili kreditnu zaduženost na 10-ak milijuna kuna, a to je rekordno niska stopa zaduženosti za Koprivnicu. Kroz ostali sustav Grada otplatili smo sve kredite osim još jednog koji Komunalac ima. Definitivno možemo reći da imamo financijske snage za alate kojima možemo ostvariti one investicije koje smo si zacrtali i koje ćemo ostvariti u ovom mandatu, a primarna je osnovna škola na Podolicama,“ izjavio je gradonačelnik Mišel Jakšić

Pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno redarstvo Tomislav Golubić: „Tijekom kolovoza očekujemo da će spojna cesta Starigrad-Reka biti u potpunosti gotova kako smo i predvidjeli. U Bilogorskoj ulici se trenutno pripremamo za asfaltiranje na zadnjoj trećini prometnice pa ćemo do kraja travnja imati uređenu ulicu. Što se tiče radova na građevinskom objektu Inkubatora kreativnih industrija, planirani su da završe do 30. lipnja, a paralelno smo radili nabavu za opremanje te zgrade stoga računamo da objekt bude kompletno gotov do 1. rujna. U Voćarskom putu rade se pripreme na samom kolniku za asfaltiranje i oborinsku odvodnju i bit će gotov tijekom ljeta.“

Direktor KC voda, Zdravko Petras: „U 2019. godini planiraju sprovesti 14,2 milijuna kuna investicija na izgradnji vodokomunalne infrastrukture. Jedna od najznačajnijih investicija je izgradnja prve faze kanalizacijske mreže zapadnog sliva Mjesnog odbora Vinica koja će biti gotova tjiekom ljeta. Nakon nje, slijedi odmah druga faza izgradnje kanalizacijske mreže MO Vinica, čime bi pokrivenost iznosila 100 %. U MO Draganovec planiramo izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže, na području grada Koprivnice u stambenim zonama Lenišće B5 i Pri Svetoj Magdaleni širimo komunalnu infrastrukturu. Još jedna vrlo bitna investicija za cijelo naše uslužno područje je izgradnja i opremanje dvaju zamjenskih bunara  na vodocrpilištu Ivanščak i već imamo potpisano sufinanciranje sa Hrvatskim vodama u vrijednosti od 2 milijuna kuna.“

Rekonstrukcija spojne prometnice između naselja Starigrad i naselja Reka

Dužina prometnice koja je predmet rekonstrukcije iznosi 2.863,87 m i širine 5,50 m. Izvan naseljenog dijela prometnice izgradit će se obostrane biciklističke trake širine 1,5 m, dok je unutar naselja predviđena pješačka staza širine 2 m. Izvođač radova na spojnoj prometnici je Zajednica ponuditelja PZC Varaždin d.d. i Koming d.o.o. Koprivnica. Vrijednost građevinskih radova je 7.794.730,73 kn, a ukupna vrijednost kompletnog projekta iznosi 8.560.355,73kn.

Uređenje Bilogorske ulice

Radove izvodi Koming d.o.o. putem Programa održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice. Zonu zahvata čini Bilogorska ulica u naselju Bakovčica, na trasi od križanja s Koprivničkom ulicom do križanja sa Školskom ulicom u duljini od cca 970 m. Prva faza asfaltiranja obuhvaćala je duljinu zahvata od cca 570 m, dok je druga faza asfaltiranja u duljini do kraja zahvata predviđena za proljeće. Vrijednost radova je 1,7 milijuna kuna. Kolnička konstrukcija će se asfaltirati u širini 4,50 m sa obostranim bankinama širine u ovisnosti o topografiji terena od 0,50 m do 0,75 m. Odvodnja oborinskih voda s kolnika riješena je gravitacijski, slobodnim padom sa otvorenim betonskim jarcima uz prometnicu. U dijelu prometnice zbog nedostatka prostora u poprečnom profilu nije moguće izvesti otvorene oborinske jarke pa će se mjestimično izvesti asfaltirani rigoli za dovod vode do otvorenih oborinskih jaraka. Do sada je izvedeno radova u vrijednosti oko 1.200.000,00 kuna.

Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija

Izvođač radova je Radnik d.d. Tijek radova je u skladu s terminskim planom. Izvedba nosive konstrukcije je pri samom završetku, kreće se s obrtničkim radovima, izvedbom instalacija i radovima na uređenju okoliša. Predviđeni rok dovršetka investicije s opremanjem 1. rujna 2019. godine. Vrijednost radova je 11.175.186,15 kuna bez PDV-a.

Izgradnja prometnice u Ulici Voćarski put

Ukupna dužina obuhvata zahvata iznosi 825 metara. Širina kolnika prometnice iznosi pretežno 5 metara, dok je na mjestima sa nedovoljnom širinom koridora kolnik prometnice sužen na 4,5 m. Uz prometnicu će se izgraditi i sustav odvodnje oborinskih voda sa prometnice. Očekivani kraj svih radova je krajem mjeseca lipnja. Ukupni troškovi izgradnje prometnice iznose 1.750.000,00 kn sa PDV-om u što su uračunati troškovi izgradnje, stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu.

Izgradnja kanalizacije u ulicama Josipa Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg, dio ulice Vinice

Izvođač radova je Koming d.o.o. Koprivnica. Na oba podsustava predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i oborinskih voda. Ukupna duljina planirane nove kanalizacije je oko 5 kilometara. Vrijednost  ugovornih  građevinskih i strojarskih radova je 3.759.797,75 kuna bez PDV-a. (Grad Koprivnica)